Фото без опису

04.02.2023 в постанову Кабінету Міністрів України від 27 березня 2019 року №309 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення реабілітації дітей з інвалідністю» були внесені зміни.

Сватівська міська військова адміністрація інформує батьків (законних представників) дітей з інвалідністю про надану державою можливістю реабілітаційних заходів.

Для забезпечення дитини реабілітаційними послугами один із батьків дитини чи її законний представник разом із заявою подає (із пред’явленням оригіналів) копії таких необхідних документів:

- паспорта громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу одного з батьків дитини, супроводжуючої особи або її законного представника;

- свідоцтва про народження дитини або паспорта громадянина України, що посвідчує особу дитини;

- індивідуальної програми реабілітації, що видана лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу;

- виписки з медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого за формою, затвердженою МОЗ;

- документа, який підтверджує статус дитини-сироти/дитини, позбавленої батьківського піклування (для дитини-сироти/дитини, позбавленої батьківського піклування);

Місцевий орган на підставі зазначених документів формує особову справу дитини.

Докладніше інформацію можна отримати за посиланням на постанову Кабінету Міністрів України №309 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення реабілітації дітей з інвалідністю» за посиланням:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/309-2019-%D0%BF#Text, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994-2019-%D0%BF#n9, також на офіційній сторінці МІНСОЦПОЛІТИКИ https://www.msp.gov.ua/