Станом на 01.07.2021 на обліку Сватівського МЦСС знаходиться 937 родин, які проживають на території Сватівської міської ради, постійно отримують соціальні послуги, перебувають в складних життєвих обставинах (з них 36 нововиявлених родин у 2021 році). Під соціальним супроводом з початку 2021 року перебувало 126 сімей/осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах (в них 208 дітей), яким надано 8320 соціальних послуг. Станом на 13.05.2021 з соціального супроводу знято родини у зв’язку з: подоланням складних життєвих обставин – 36 випадків, мінімізацією складних життєвих обставин - 30 випадків, письмовою відмовою клієнта – 1 випадок, невиконанням клієнтом умов договору соціального супроводу – 1 випадок, зміною місця проживання родини – 1 випадок, 2 – досягнення повноліття дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування. У поточному році до Сватівського МЦСС надійшло 1613 звернень про потребу в отриманні соціальних послуг, з них: 215 від суб’єктів соціальної роботи, 1313 самозвернень та 85 виявлених фахівціями під час відвідувань та складання моніторингових оцінок потреб.

У поточному році фахівцями із соціальної роботи складено 416 актів оцінок потреб.

За перше півріччя 2021 року проведено 9 групових та 49 індивідуальних

супервізійних зустрічей під час яких, обговорюються результати та проблемні питання ведення випадків різної складності, обмін досвідом роботи фахівців тощо.

У структурі центру діє 1 відділ соціальної роботи, працівники якого надають соціальні послуги наступним категоріям клієнтів:

- родини, які опинилися в складних життєвих обставинах;

- одинокі матері;

- родини внутрішньо-переміщених осіб;

- особи, які перебувають у конфлікті з законом;

- вагітні;

- родини, опікунів/піклувальників;

- прийомні родини;

- особи, з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування;

- родини, які виховують дітей з інвалідністю;

- члени родин, які постраждали від домашнього насильства;

- багатодітні родини;

- родини учасників АТО.

 

Під час проведення зовнішньої оцінки якості соціальних послуг «соціальний супровід», «соціальна профілактика», «екстрене та кризове втручання», «консультування» проведена перевірка особових справ соціального супроводу родин/осіб, ведення карток клієнтів, охоплення соціальними послугами населення на території, визначення потенційних клієнтів центру, матеріали попередніх внутрішніх моніторингів, їх кратність, вибіркове опитування (анкетування) отримувачів соціальних послуг, опитування працівників на знання професійних термінів та діючого законодавства, рівня орієнтування в сутності Державних стандартів надання соціальних послуг, стан кадрового забезпечення, стан приміщень, матеріально-технічного забезпечення установи та відповідність будівлі елементам доступності та інші показники, передбачені нормами наказу Мінсоцполітики від 27.12.2013 № 904.

 

За результатами проведення оцінки якості соціальних послуг виявлено наступне:

 

1. Адресність та індивідуальний підхід.

 

 Проведено вибіркову перевірку особових справ соціального супроводу родин, які перебувають під соціальним супроводом, під час якої встановлено, що особові справи загалом сформовані відповідним чином, договори з отримувачами послуг укладені, індивідуальні плани складені та корегуються своєчасно, карти надання соціальних послуг заповнені. За результатами перевірок встановлено, що 96% особових справ ведуться належним чином, фахівцям рекомендовано невідкладно усунути недоліки у веденні документації.

 

2. Результативність.

 

При опрацюванні матеріалів анонімного анкетування (50 клієнтів), наявності скарг та інших звернень громадян щодо задоволення потреб та подолання/мінімізації складних життєвих обставин відзначено, що результативність послуг має позитивний характер.

Під час проведення зовнішньої оцінки були отримані позитивні відгуки щодо роботи фахівців із соціальної роботи. Проте також виявлено, що 1 отримувач соціальної послуги соціального супроводу не в повній мірі задоволений якістю надання соціальної послуги (письмова відмова від супроводу). В зв’язку з цим проведена роз’яснювальна робота з фахівцями із соціальної роботи щодо налагодження довірчих взаємовідносин з клієнтами на території, додержання етичних норм фахівців із соціальної роботи Рівень задоволеності соціальними послугами складає 99 %.

 

3.Своєчасність.

 

При проведенні аналізу дотримання строків прийняття рішення про надання соціальної послуги, реагування на повідомлення, виконання індивідуальних планів надання соціальної послуги у визначені строки встановлено, що терміни, визначені Державними стандартами з надання соціальних послуг дотримані. Рішення про надання соціальних послуг соціального супроводу, соціальної профілактики, консультування приймаються вчасно, відповідно чинного законодавства та державних стандартів. Визначення індивідуальних потреб та підготовка індивідуального плану надання соціальної послуг здійснюється у встановлений строк. Договори підписані у двосторонньому порядку. Договори переукладаються вчасно, вносяться корективи до планів, терміни не порушені.

 

4.Доступність та відкритість. Зручність.

 

Приміщення Сватівського міського центру соціальних служб орендоване, знаходиться в центрі міста. На дверях кабінетів розташовані таблички з написами назви кабінетів. На сторінці у фейсбуці МЦСС розміщуються матеріали про роботу центру, проведення профілактичних заходів, інформація про напрямки роботи центру та види послуг.     

У поточному році психологом Сватівського МЦСС здійснено: 175 консультувань з соціально-психологічної підтримки (64 особи), 75 діагностичних, розвивальних занять з дітьми (27 осіб). Профілактично – роз’яснювальною роботою з приводу домашнього насильства, відповідального батьківства, гендерної рівності, торгівлі людьми охоплено 350 осіб.

 

5. Повага до отримувача соціальної послуги.

 

При аналізі результатів анкетування отримувачів соціальних послуг та книг відгуків фактів принизливого або неповажного ставлення до клієнтів не встановлено. Скарг на неприпустимі або інші негативні дії персоналу на «гарячі лінії» та до відділу соціального захисту населення Сватівської міської ради не надходили. 

Фахівці із соціальної роботи дотримуються принципу конфіденційності та поваги до гідності клієнтів. В центрі вжиті заходи щодо захисту персональних даних отримувачів соціальних послуг. Надавачі соціальних послуг поінформовані про нерозголошення персональних даних.

 

6. Професійність.

 

Штатний розпис працівників Сватівського міського центру соціальних служб сформований відповідно до законодавства України та з урахуванням норм Типових штатних нормативів чисельності працівників територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг), затверджених наказом Мінсоцполітики України від 12.07.2016 № 753.

Посадові інструкції розроблені та затверджені. Працівники володіють знаннями, навичками та відповідають кваліфікаційним вимогам, визначеними «Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 80. Соціальні послуги». Працівники центру приймають участь в онлайн – курсах, тренінгах та семінарах для розширення знань, вдосконалення професійних навичок та вмінь, про що мають сертифікати. В особових справах працівників є документи про освіту державного зразка.

МЦСС забезпечений необхідним обладнанням, твердим та м’яким інвентарем. Фахівці із соціальної роботи забезпечені ноутбуками,  велосипедами.

Узагальнений статус якісних показників соціальних послуг: соціальний супровід, соціальна профілактика, консультування, екстрене та кризове втручання – «добре».

 

За підсумками зовнішнього оцінювання стану якості надання соціальних послуг рекомендувати  МЦСС:

 

  1. Активізувати роботу щодо виявлення родин та осіб з інвалідністю, з метою надання їм необхідної допомоги.
  2. Продовжувати дотримуватися вимог, показників забезпечення якості, строків, принципів, встановлених у Державних стандартах соціальних послуг.
  3. Усунути недоліки у веденні документації. Своєчасно здійснювати перегляд планів особових справ та продовжувати соціальний супровід.
  4. Посилити проведення профілактично-роз’яснювальної роботи, тренінгових занять серед населення.
  5. Продовжувати своєчасно реагувати на звернення громадян та повідомлення суб’єктів соціальної роботи.

 

 

 

Начальник відділу соціального

захисту населення

Сватівської міської ради                                                       Олена РОЗУМНА