Станом на 01.07.2021 для обслуговування громадян похилого віку та осіб з інвалідністю, інших осіб, які потрапили в складні життєві обставини на території громади функціонує 1територіальний центр.

Протягом І півріччя в громаді виявлено 904 осіб, які потребують соціального обслуговування. Станом на 01.07.2021 територіальним центром фактично обслуговано – 883 особи, з них у сільській місцевості – 301 особу. Рівень охоплення соціальним послугами осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах складає 70% від загальної кількості таких осіб.

У структурі територіального центру діють 3 відділення, які щоденно надають соціальні послуги людям похилого віку, особам з інвалідністю, у тому числі:

  • відділення соціальної допомоги вдома;
  • відділення денного перебування;
  • відділення організації надання адресної, натуральної та грошової допомоги.

У І півріччі територіальний центр профінансований на загальну суму 4437,9 тис.грн, що складає 100% від потреби.

Під час проведення зовнішньої оцінки якості соціальних послуг було переглянуто документацію, яка ведеться у відділеннях територіального центру, зокрема особові справи клієнтів територіального центру, здійснено вибіркове опитування отримувачів соціальних послуг, проведено бесіду з персоналом на знання професійних термінів, нормативної бази та ступеню орієнтування в сутності Державних стандартів, наявність та відповідність особових пакетів документів отримувачів Державним стандартам (договори, індивідуальні плани надання соціальних послуг, карти визначення ступеня індивідуальних потреб із застосуванням відповідних шкал тощо), стан кадрового забезпечення, стан приміщення, матеріально-технічного забезпечення установи та відповідність будівлі елементам доступності та інші показники.

 

За результатами проведеної оцінки якості соціальних послуг виявлено наступне:

 

1. Адресність та індивідуальний підхід.

 

При вибірковій перевірці встановлено, що особові справи загалом сформовані відповідним чином, договори з клієнтами укладені, індивідуальні плани складені та корегуються своєчасно, карти визначення ступеня індивідуальних потреб заповнені, оцінка можливості виконання елементарних та складних дій проводиться періодично, про що вносяться відмітки. За результатами перевірок встановлено, що всі перевірені особові справи ведуться належним чином.

 

 

2. Результативність.

 

При опрацюванні матеріалів анкетування, вибіркового опитування, наявності скарг та інших звернень клієнтів щодо задоволення потреб та мінімізації наслідків СЖО відзначено, що результативність послуг має позитивний характер. Фактів недодержання етичних норм поведінки фахівцями із соціальної роботи не виявлено.

 

 

3.Своєчасність.

 

При проведенні аналізу дотримання строків прийняття рішення про надання соціальної послуги та виконання індивідуальних планів надання соціальної послуги у визначені строки встановлено, що терміни, визначені Державними стандартами з надання соціальних послуг в цілому дотримані. Виняток складають ті випадки, коли рішення про надання  послуги приймає комісія, що на деякий час відтерміновує початок надання послуги.

 

4.Доступність та відкритість. Зручність.

 

При проведенні інформаційно-роз’яснювальної роботи з населенням щодо видів та змісту соціальних послуг, які громадяни можуть отримати у територіальному центрі, використовуються шляхом проведення бесід соціальних працівників з отримувачами в населених пунктах, але цього недостатньо.   Інформаційний стенд є, але тексти набрані малим шрифтом. На сторінці у фейсбуці територіального центру розміщуються матеріали про роботу відділень, проведення заходів до різних свят та інша довідкова інформація.

Адміністративне приміщення територіального центру орендоване, знаходиться в центрі міста та має зручне транспортне сполучення. Будівля обладнана пандусом та кнопкою виклику для осіб з обмеженими можливостями. На всіх дверях кабінетів розташовані таблички з написами назви кабінетів. Приміщення терцентру облаштовано естетично, має достатню матеріально-технічну базу, обладнання. У територіальному центрі є 1 легковий автомобіль та велосибеди для соціальних робітників.

При територіальному центрі створена мультидисциплінарна команда, яка надає виїзні послуги у віддалених населених пунктах, нарікань до визначення часу надання послуги та врахування інтересів набувачів послуги не зафіксовано. Мультидисциплінарною командою обслуговано – 71 особа, здійснено 40 виїздів, надано 89 послуг.

 

5. Повага до отримувача соціальної послуги.

 

При аналізі результатів анкетування отримувачів соціальних послуг та книги відгуків фактів принизливого або неповажного ставлення до клієнтів не встановлено. Скарг на неприпустимі або інші негативні дії персоналу до відділу соціального захисту населення Сватівської міської ради не надходило.

 

6. Професійність.

 

Штатний розпис працівників територіального центру сформований відповідно до законодавства України та з урахуванням норм Типових штатних нормативів чисельності працівників територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг), затверджених наказом Мінсоцполітики України від 12.07.2016 №753.

Розроблені та затверджені посадові інструкції. Працівники мають відповідний рівень кваліфікації, але потребують його підвищення. В особових справах працівників є документи про освіту державного зразка.

Встановлено показник, який може нести негативні наслідки до якості послуг – навантаження на одного соціального робітника. Так, норматив навантаження на одного соціального працівника в міській місцевості складає 10 осіб, в сільській місцевості - 6 осіб, фактично навантаження в міській місцевості – 12 осіб, в сільській – 11осіб.

 

За підсумками зовнішнього оцінювання стану якості надання соціальних послуг рекомендувати територіальному центру:

 

  1. Активізувати роботу щодо виявлення громадян та осіб з інвалідністю, з метою надання їм необхідної допомоги.
  2.  Продовжувати дотримуватися вимог, показників забезпечення якості, строків, принципів, встановлених у Державних стандартах догляду вдома, соціальної адаптації.
  3. Своєчасно здійснювати аналіз та обробку індивідуальних планів надання соціальних послуг в частині їх перегляду.
  4. Продовжувати інформаційно-роз’яснювальну роботу серед населення району з питань роботи відділення соціальної допомоги вдома, відділення денного перебування, відділення організації надання адресної та натуральної допомоги територіального центру соціального обслуговування.
  5. Продовжувати своєчасно реагувати на звернення громадян щодо соціального обслуговування.
  6.  В межах фінансової можливості сприяти зміцненню матеріально-технічної бази територіального центру.

 

 

Начальник відділу соціального

захисту населення

Сватівської міської ради                                                                Олена РОЗУМНА