Фото без опису

Пам’ятка для керівників закладів охорони здоров’я щодо дій у разі виявлення у медичних та інших працівників підозри на гостре професійне захворювання, викликане респіраторною хворобою  COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та запровадження заходів із запобігання  поширенню в медичній установі нових випадків захворювань

 1. Постановою Кабінету Міністрів України від 13 травня 2020 року №394 внесення зміни до переліку професійних захворювань, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2000 р. № 1662, а саме: розділ V доповнений пунктом 4, у якому до переліку професійних захворювань додано гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, у медичних та інших працівників, що безпосередньо зайняті у ліквідації епідемії та здійсненні заходів із запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та лікування пацієнтів із випадками гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.
 2. Процедура проведення розслідувань випадків гострих професійних захворювань медичних та інших працівників, що безпосередньо зайняті у ліквідації епідемії та здійсненні заходів із запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та лікування пацієнтів із випадками гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, визначена пунктами 30-53 Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві, який затверджений  постановою Кабінету Міністрів України від 17.04.2019 №337 (далі – Порядок), а процедура розслідувань випадків смерті медичних працівників державних і комунальних закладів охорони здоров’я, що надають первинну, екстрену, а також в стаціонарних умовах вторинну (спеціалізовану) і третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, внаслідок інфікування коронавірусом SARS-CoV-2 – пунктами  1411-14114 Порядку.  
 3. Перелік посад медичних та інших працівників, що безпосередньо зайняті у ліквідації епідемії та здійсненні заходів із запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та лікування пацієнтів із випадками гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2  визначений  наказом Міністерства охорони здоров’я України №1604  від 15.07.2020 .
 4. Перелік державних і комунальних закладів охорони здоров’я, що надають первинну, екстрену, а також в стаціонарних умовах вторинну (спеціалізовану) і третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, а також медичних працівників таких закладів визначений розпорядженням №1від 14 січня 2021 керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації медико-біологічної характеру державного рівня, пов’язаної із поширенням  COVID-19.
 5. Міністерство з охорони здоров’я України в своїх листах від 06.04.2020 №05.1-08/9247/2-20 та від 05.05.2020 №05.1-12/12015/2-20  звертає увагу, що розслідуванню підлягають лабораторно  підтверджені випадки інфікування COVID-19  медичних та інших працівників, що пов’язані з виконанням професійних обов’язків в умовах підвищеного ризику зараження на  COVID-19, а в листі від 07.09.2021 №26-04/26226/2-21 надає роз’яснення стосовно видів лабораторних тестів, що підтверджують випадки інфікування  COVID-19.  
 6. У разі отримання інформації про гостре професійне захворювання медичних та інших працівників внаслідок інфікування  COVID-19 керівник закладу охорони здоров’я зобов’язаний надати відповідним органам у встановлений час повідомлення за формою додатку 2 до Порядку відповідно до вимог пункту 8 або 1412 Порядку в залежності від процедури розслідування.   
 7.  Склад комісії з розслідування встановлюється відповідно до вимог пунктів 13, 15  або  1412 Порядку в залежності від процедури розслідування.
 8. Комісіям з розслідування (спеціального розслідування) гострих професійних захворювань під час карантину необхідно дотримуватись рекомендацій Державної служби України з питань праці від 18.03.2020 №1978/2.3/8.1-20 в частині обмежень, пов’язаних із запровадженням  карантинних заходів.
 9. Керівники обласних лабораторних центрів МОЗ України проводять епідеміологічне розслідування та виявлення осіб в осередку захворювання, після чого заповнюють «Карту епідеміологічного обстеження вогнища інфекційного захворювання» за формою 357/о, затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 11 липня 2000 року  № 160, та подають матеріали до комісій з розслідування відповідно до запитів голів комісій  згідно листа Міністерства охорони здоров’я України від 07.07.2020 №05.1-11/18857/2-20.
 10. Згідно рекомендацій Міністерства охорони здоров’я України від 06.04.2020 №05.1-08/9247/2-20 та від 05.05.2020 №05.1-12/12015/2-20 при захворюваннях інфекційного походження діагноз гострого професійного захворювання установлюється лікарем-інфекціоністом та профпатологом  з урахуванням епідеміологічного розслідування. Запити до лікаря-інфекціоніста та профпатолога   про надання висновку щодо гострого професійного захворювання, про встановлення зв’язку (або його відсутність) погіршення стану здоров’я працівника з впливом на нього шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища направляються головою комісії (спеціальної  комісії) відповідно до вимог пунктів 43 та 44 Порядку. Керівник закладу охорони здоров’я забезпечує проведення необхідних лабораторних досліджень, медичних експертиз у разі розслідування випадків смерті медичних працівників відповідно до вимог пункту1419 Порядку.  
 11. До матеріалів розслідування смертельних  випадків інфікування коронавірусною хворобою  COVID-19 долучається  лікарське свідоцтво про смерть за формою №106/о, видане лікарем, що лікував померлого, на підставі спостережень за хворим і записів у медичній документації, які відображали стан хворого до його смерті, або патологоанатомом  на підставі вивчення медичної  документації і результату розтину. Особи, які видають лікарське свідоцтво про смерть визначені пунктом 2.2 глави 2 Інструкції щодо видачі та заповнення лікарського свідоцтва про смерть, затвердженої  наказом Міністерства охорони здоров’я України  від 08.08.2006 №545. 
 12. Рішення, пов’язане чи не пов’язане  гостре професійне захворювання з виробництвом приймає комісія (спеціальна комісія) з розслідування  після виконання обов’язків, визначених  пунктами 33 або 141Порядку, та з’ясування виконання (не виконання) медичними та іншими працівниками професійних обов’язків в умовах підвищеного ризику зараження збудниками інфекційних хвороб (надання медичної допомоги хворим на інфекційні хвороби, роботи з живими збудниками та в осередках інфекційних хвороб, дезінфекційні заходи тощо).
 13. Кількість актів за формою Н-1 визначається рішенням комісії (спеціальної комісії). З метою своєчасного призначення страхових виплат робочому органові Фонду надаються два примірника актів за формою Н-1 (Н-1/П або Н-1/НП), складені і затверджені за результатами розслідування (спеціального розслідування) гострого професійного захворювання ( у тому числі із смертельним наслідком) на гостру респіраторну хворобу  COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, медичних та інших працівників  закладів охорони здоров’я.
 14. Одноразова допомога, щомісячні страхові виплати, допомога по тимчасовій непрацездатності та інші витрати на відшкодування шкоди   призначаються у разі складання акта розслідування гострого професійного захворювання медичного працівника за формою Н-1/П відповідно до статей 41, 42 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування», статті 39 Закону України «Про захист населення від  інфекційних хвороб» та Порядку здійснення страхових виплат у разі захворювання або смерті медичних працівників у зв’язку з інфікуванням гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та визначення їх розмірів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.06.2020 №498.
 15. Матеріальне забезпечення призначається у разі складання акта  розслідування гострого професійного захворювання медичного працівника за формою Н-1/НП  відповідно до статей 24, 28 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування». 
 16. З метою запобігання поширенню на території Луганської області гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, заклади охорони здоров’я  повинні дотримуватися вимог Стандартів медичної допомоги «Коронавірусна хвороба (COVID-19), затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України 28.03.2020 № 722 (із змінами).

 

 

За додатковою  інформацією звертатись до відділу профілактики страхових випадків управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Луганській області за адресою: 93411, м. Сєвєродонецьк, пр-т Космонавтів, 16, тел.  (06452) 5-03-60