Рівність жінок і чоловіків є одним з основних прав усіх громадян та фундаментальною цінністю демократичної держави. Таке право має бути не тільки юридично визнаним, але й ефективно застосовуватися до всіх аспектів життя: політичного, економічного, соціального і культурного.

Рада європейських муніципалітетів і регіонів у 2004 році розробила  Європейську хартію рівності жінок і чоловіків у житті місцевих громад.Хартія, підтримана Європейською комісією, закликає місцеві та регіональні органи самоврядування взяти на себе зобов’язання використовувати існуючі повноваження і партнерства для досягнення більшої рівності своїх громадян.

Підписання Хартії дозволяє органам місцевого самоврядування публічно продемонструвати зобов’язання  реалізовувати на території своєї діяльності принципи рівності жінок і чоловіків. Для цього кожний орган-підписант протягом 2 років після підписання, розробляє План дій для досягнення рівності, у якому визначено пріоритети, дії та ресурси для їх реалізації.

Європейську хартію рівності жінок і чоловіків у житті місцевих громад прийняли практично усі міста Європи. Україна приєдналася до цього процесу.

Підписавши Європейську хартію, ми визначаємо такі фундаментальні принципи діяльності:

1. Рівність жінок і чоловіків є фундаментальним правом

2. Для забезпечення рівності жінок і чоловіків слід боротися проти різноманітних форм дискримінації

3. Збалансована участь жінок і чоловіків у прийнятті рішень є передумовою демократичного суспільства

4. Викорінення стереотипів є основоположним для досягнення рівності між жінками і чоловіками

5. Для досягнення рівності жінок і чоловіків необхідно інтегрувати гендерну перспективу до усіх видів діяльності місцевих і регіональних органів самоврядування.

17 вересня поточного року  відбулося перше засідання  міжфракційної депутатської групи «РІВНІ МОЖЛИВОСТІ» під час якої обрано голову та секретаря. Це стало першим кроком Сватівської міської ради до впровадження принципів рівності.