Цей день започатковано для привернення уваги до важливості водно-болотних екосистем для людей та вперше відзначено у 1997 році.

Водно-болотні угіддя України займають 4 % площі території, покриті поверхневими водами (річками, озерами, водосховищами, ставками тощо), а відкриті заболочені землі складають 1,6%, що охороняються Рамсарською конвенцією. 2 лютого 1971 року в Іранському місті Рамcар підписана Конвенція про водно-болотні угіддя, 29 жовтня 1996 року, після схвалення Верховною Радою відповідного закону, Україна поновила своє членство з часів СРСР і входить в число 170 країн - Договірних Сторін Конвенції.

На території України до переліку територій, що охороняються згідно з Рамсарською конвенцією, входять 39 водно-болотних угідь загальною площею 786 321 га.

Водно-болотні угіддя є місцем життя багатьох видів рослин і тварин, в тому числі рідкісних. Стан популяцій водоплавних і навколо водних птахів в першу чергу залежить від стану водно-болотних угідь, які необхідні цим видам птахів на всіх стадіях їх річного життєвого циклу - в періоди розмноження, сезонних міграцій і зимівлі. Водно-болотні угіддя накопичують і зберігають прісну воду, регулюють поверхневий і підземний стік, підтримують рівень ґрунтових вод, очищають води, утримують забруднюючі речовини, служать найважливішим джерелом питної і технічно чистої води для населення.

Усім здається, що наша планета майже вся залита водою, повсюди вода.

Однак, лише 2,5% води – це прісна вода, яка зберігається переважно в льодовиках, снігових шапках на вершинах гір або ж у підземних водоносних горизонтах.

Заплавні водно-болотні комплекси утримують паводкові води, що знижує ризик повеней, а торф'яні болота регулюють гідрологічний режим великих територій, перешкоджаючи виникненню лісо-торф'яних пожеж Займаючи лише 3% земної поверхні, болота зберігають 500 гігатонн вуглецю - удвічі більше, ніж всі ліси планети!

Знищення та втрата водно-болотних угідь стане непоправною шкодою.

Ми могли б мати достатньо води, якби більше цінували і краще розпоряджалися водно-болотними угіддями та водою і сприймали їх як спільну відповідальність

Відділ земельних ресурсів, просторового планування та екології Сватівської міської ради