Фото без опису

Головне управління Пенсійного фонду України в Луганській області інформує:

В умовах війни, задля отримання суспільством необхідних послуг, фахівці Пенсійного фонду, виконуючи свої функції, продовжують працювати.

Відповідно до Закону України від 23.09.1999 № 1105-XIV “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування” зі змінами роботодавець зобов’язаний здійснювати застрахованим особам у разі настання страхового випадку відповідний вид страхових виплат та надання соціальних послуг, а застрахована особа має право отримання у разі настання страхового випадку страхових виплат та соціальних послуг, передбачених цим Законом. Страхова виплата у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності застрахованим особам, які працюють на умовах трудового договору (контракту), гіг-контракту, іншого цивільно-правового договору та на інших підставах, передбачених законом, призначається та здійснюється за основним місцем роботи (діяльності). Підставою для призначення застрахованій особі допомоги по тимчасовій непрацездатності є сформований на основі медичного висновку про тимчасову непрацездатність, листок непрацездатності.

Нагадуємо, що рішення про призначення страхової виплати приймається страхувальником або уповноваженими ним особами. Страхувальник або уповноважені ним особи здійснюють контроль за правильністю нарахування і своєчасністю здійснення страхових виплат, приймають рішення про відмову в призначенні або припиненні страхових виплат (повністю або частково). У разі виникнення питань щодо правильності видачі документів, які є підставою для призначення страхових виплат (листка непрацездатності),

страхувальник має право звернутися до територіального органу Пенсійного фонду.

Звертаємо увагу, що перевірка листків непрацездатності проводиться уповноваженими посадовими особами територіального органу Пенсійного фонду України. Результати перевірки листка непрацездатності зазначаються у довідці про перевірку обґрунтованості видачі та продовження листків непрацездатності (далі – Довідка про перевірку). Підсумкова оцінка перевірки листка непрацездатності зазначається у форматі “обґрунтовано” / “не обґрунтовано”.

Також зазначаємо, що Довідка про перевірку надсилається суб’єкту звернення та безпосередньо керівнику (уповноваженій особі) суб’єкта господарювання (заклад охорони здоров’я або фізична особа - підприємець, що мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, лікарем якого сформовано медичний висновок) протягом трьох робочих днів з дати формування довідки.

Одночасно повідомляємо, що за створення необґрунтованого медичного висновку про тимчасову непрацездатність, на підставі якого сформований листок непрацездатності, відповідальними є лікарі, які працюють у закладах охорони здоров'я, фізичні особи - підприємці, які провадять господарську діяльність з медичної практики, та лікарі, які провадять господарську діяльність з медичної практики як фізичні особи - підприємці, які несуть відповідальність згідно із законодавством.