ПРОГРАМА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО TА КУЛЬTУРНОГО РОЗВИTКУ СВАТІВСЬКОЇ МІСЬКОÏ TЕРИTОРІАЛЬНОÏ ГРОМАДИ нa 2024-2027 роки