Фото без опису Фото без опису

Дискримінація за ознакою статі може призвести до вчинення інших неправомірних дій, включаючи фізичне і психологічне насильство проти жінок та чоловіків. Відтак, протягом 2023 року до обласних та Київської міської військових адміністрацій надійшло 296 звернень щодо такої дискримінації, до ЦОВВ станом на листопад 2023 року – 40 звернень.

👨👩 Особа, що зазнала дискримінації, стикається з обмеженнями у визнанні, реалізації або користуванні правами і свободами чи привілеями в будь-якій формі, встановленій законодавством, крім випадків, коли такі обмеження або привілеї мають правомірну об’єктивно обґрунтовану мету, способи досягнення якої є належними та необхідними.

⚖️ Важливо пам’ятати, що дотримання принципів рівності і поваги до прав людини в усіх сферах життя зміцнює соціальну стабільність держави та сприяє сталому людиноцентричному розвитку.

📌 Більше інформації про запобігання випадкам дискримінації за ознакою статі можна знайти в інформаційній пам’ятці: http://surl.li/piyyr

#дискримінація #гендернарівність #протидіядискримінації #протидіянасильству #правалюдини