Додаток 3

до рішення шостої сесії

Сватівської міської ради

Луганської області

восьмого скликання

27 травня 2021 № 6/198

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ЗМІСТ, ОПИС ТА ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ ГЕРБА

СВАТІВСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

 

  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Дане Положення про зміст, опис і порядок використання герба Сватівської територіальної громади розроблене відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

1.2.  Герб територіальної громади є одним з його офіційних символів.

1.3. Положення про зміст, опис і порядок використання герба затверджуються рішенням міської ради більшістю голосів від загального складу ради.

 

2. ОПИС ГЕРБА ТА ЙОГО СИМВОЛІКА

Фото без опису

 

ОПИС

 

Історичний козацький Герб, який з 1760-х рр. мала печатка місцевого сотенного правління Сватова Лучка. Герб у формі щита польської форми. Опущений меч, поставлений над півмісяцем, оберненим рогами до гори на червоно-малиновому фоні.

 

СИМВОЛІКА

 

Червоно-малиновий колір Герба символізує мудрість, сміливість і кров, яку проливали за батьківщину. Меч – символ козацтва. Півмісяць (цята) елемент святительського облачення Пресвятої Богородиці, Яка своїми покровами завжди сприймалася козацтвом, як покровительниця та захисниця.

 

3. ПОРЯДОК ЗБЕРІГАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ГЕРБА

 

3.1. Зразок герба територіальної громади постійно зберігається в робочому кабінеті міського голови.

3.2. Виключне право користуватися і розпоряджатися гербом територіальної громади належить міській раді.

3.3. Використання герба територіальної громади в інших випадках та іншими юридичними і фізичними особами допускається лише за рішенням міської ради і лише у відповідності з діючим законодавством України і даним Положенням.

3.4. Використання герба територіальної громади в комерційних і рекламних цілях здійснюється відповідно до Закону України «Про рекламу».

3.5. Зображення герба територіальної громади може розміщуватися:

- в кабінеті міського голови;

- в залі пленарних засідань;

- на фасаді приміщення ради;

- на вивісці з назвою міста;

- на документах міського голови;

- на друкарських виданнях, засновниками якого є міська рада;

- на Почесних грамотах і інших нагородах міської ради;

- на указниках, які встановлені при в’їзді в населені пункти територіальної громади.

3.6. Дозволяється використання зображення герба територіальної громади:

- для святкового оформлення Дня міста та інших населених пунктів територіальної громади, а також пам’ятних та історичних дат;

- на візитних картках депутатів міської ради, керівників органів представницьких та виконавчих гілок влади територіальної громади;

- в інших випадках, зображення герба має бути узгоджено з міською радою.

3.7. Виготовлення герба територіальної громади повинно бути забезпечене відповідно до опису та затверджених пропорцій.

 

 

Секретар Сватівської міської ради                                                      Тетяна БЕРВЕНО