Фото без опису

ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОТЕРПІЛИХ ВНАСЛІДОК НЕЩАСНОГО ВИПАДКУ НА ВИРОБНИЦТВІ ТА/АБО ПРОФЕСІЙНОГО ЗАХВОРЮВАННЯ МЕДИЧНИМИ І СОЦІАЛЬНИМИ ПОСЛУГАМИ

01.01.2023 набув чинності Закон України від 21.09.2022 № 2620-ІХ «Про внесення змін до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування», яким внесено зміни до Закону України від 23.09.1999 № 1105-ХІV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (далі - Закон 1105). Згідно з цими змінами уповноваженим органом в системі державного соціального страхування є Пенсійний фонд України.

Водночас, на Пенсійний Фонд України не покладені функції забезпечення потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та/або професійного захворювання медичними і соціальними послугами.

Так, відповідно до статті 36 Закону 1105 в редакції з 01.01.2023 потерпілі мають право на лікування та реабілітацію у сфері охорони здоров’я в закладах охорони здоров’я, що проводяться відповідно до вимог законів України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» та «Про реабілітацію у сфері охорони здоров’я».

Заходи з реабілітації у сфері охорони здоров’я передбачають медикаментозне лікування в рамках компетенцій лікаря фізичної та реабілітаційної медицини, фізичну терапію, ерготерапію, терапію мови та мовлення, забезпечення протезуванням, ортезуванням, іншими допоміжними засобами реабілітації, що надаються відповідно до загальної мети та завдань реабілітації, зазначених в індивідуальному реабілітаційному плані.

Інші види реабілітаційних заходів здійснюються у разі, якщо потребу в них визначено висновком МСЕК та індивідуальною програмою реабілітації особи з інвалідністю (у разі її складання) відповідно до вимог Закону України «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні». Фінансування таких заходів здійснюється з програм державного бюджету відповідно до законодавства.

Закупівля соціальних послуг, у тому числі на необхідний догляд за потерпілим, здійснюється та розраховується відповідно до оцінки потреб потерпілого відповідно до Закону України «Про соціальні послуги».

Потерпілі мають право на забезпечення протезуванням, ортезуванням, допоміжними засобами реабілітації, медичними виробами, що надаються відповідно до вимог законів України «Про реабілітацію у сфері охорони здоров’я» та «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні». Фінансування таких заходів здійснюється з програм державного бюджету відповідно до законодавства.

✅Для отримання послуг лікування та забезпечення лікарськими засобами потерпілим необхідно звертатися до сімейного лікаря. Якщо зв’язок з лікарем втрачений – необхідно звернутися до сімейного лікаря або терапевта у найближчому медичному закладі, який має договір з Національною службою здоров’я України (для внутрішньо переміщених осіб декларація не обов’язкова).

✅Для отримання медичних виробів (слухових апаратів, протезів очей, окулярів, сечоприймачів, підгузків, пелюшок тощо) – до структурних підрозділів з питань охорони здоров’я за місцем надання медичних послуг.

✅ Для отримання протезно-ортопедичних виробів та інших технічних засобів реабілітації, санаторно-курортного лікування, соціальних послуг на догляди – до регіональних представництв Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю або до органу соціального захисту населення місцевої адміністрації/ територіальної громади за місцем свого проживання.