Фото без опису

ЩОДО ПРИЗНАЧЕННЯ ДОПОМОГИ ПО ВАГІТНОСТІ ТА ПОЛОГАХ ЗАСТРАХОВАНІЙ ОСОБІ - роз`яснює ГУ ПФУ у Луганській області

29 липня 2023 року набрав чинності Закон України від 13.07.2023 №3228-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо особливостей використання відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами».

Зокрема, цим документом було внесено зміни до абзаців 2 та 3 частини 1 статті 18 Закону України від 23 вересня 1999 року №1105-ХІV (зі змінами) «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування», згідно з якими застрахованій особі виплачується за весь період відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, тривалість якої становить 70 календарних днів до пологів та 56 (у разі ускладнення пологів або народження двох або більше дітей – 70) календарних днів після пологів. За бажанням жінки та у разі відсутності медичних протипоказань частина відпустки тривалістю 70 календарних днів, передбачена до пологів, може бути перенесена та використана жінкою частково або повністю після пологів, починаючи з дня пологів.

При цьому загальна тривалість відпустки не може перевищувати сумарно 126 календарних днів (140 календарних днів у разі народження двох і більше дітей та у разі ускладнених пологів). Жінкам, віднесеним до першої – третьої категорії осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, допомога по вагітності та пологах виплачується за весь період зазначеної відпустки, тривалість якої становить 90 календарних днів до пологів та 90 календарних днів після пологів. За бажанням жінки та у разі медичних протипоказань частина відпустки тривалістю 90 календарних днів, передбачена до пологів, може бути перенесена та використана жінкою частково або повністю після пологів, починаючи з дня пологів.

Відповідно до абзацу 1 частини 1 статті 18 Закону 1105 допомога по вагітності та пологах надається застрахованій особі у формі страхових виплат, які повністю або частково компенсують втрату заробітної плати за період відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами.

Згідно з частиною 1 статті 22 вищезазначеного Закону допомога по вагітності та пологах застрахованим особам, які працюють на умовах трудового договору, іншого цивільно-правового договору та на інших підставах, передбачених законодавством, призначається та здійснюється за основним місцем роботи.

Частиною 1 статті 23 Закону 1105 передбачено, що підставою для призначення допомоги по вагітності та пологах є сформований на основі медичного висновку про тимчасову непрацездатність або документа, що засвідчує факт усиновлення дитини, встановлення опіки над дитиною, листок непрацездатності.

Механізм формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність у реєстрі медичних висновків в електронній системі охорони здоров'я суб'єктами господарювання, перелік відомостей, що вносяться до цього реєстру, та права доступу до них визначені Порядком формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність у Реєстрі медичних висновків в електронній системі охорони здоров'я, затвердженому наказом Міністерства охорони здоров’я України 01.06.2021 №1066 та зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 02.06.2021 за №728/36/350. Формування медичних висновків у Реєстрі медичних висновків в електронній системі охорони здоров’я ідентифікованим пацієнтам здійснюється лікуючим лікарем.

Відповідно до пункту 12 розділу 2 Порядку медичний висновок категорії “Вагітність та пологи” формується на підставі медичного запису про медичний огляд пацієнтки, надання консультації або лікування внесеного до електронної системи охорони здоров'я лікуючим лікарем.

Строки формування медичного висновку “Вагітність та пологи” визначені у п. 10 розділу 3 цього Порядку, а саме: медичний висновок категорії “Вагітність та пологи” формується на строк 126 календарних днів з дати в 30 тижнів вагітності. Згідно із пунктом 2 розділу 2 Порядку видачі листків непрацездатності в електронному реєстрі листків непрацездатності, затвердженого наказом Міністерством охорони здоров`я України від 17.06.2021 №1234 “Про затвердження порядку видачі (формування) листків непрацездатності» та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07.07.2021 за №890/36512, листок непрацездатності формується в електронному реєстрі листків непрацездатності на підставі інформації про медичний висновок у разі ідентифікації пацієнта, як застрахованої особи в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування. Дати відкриття та закриття листка непрацездатності відповідають датам початку строку дії та закінчення строку дії медичного висновку, на підставі якого сформований цей листок непрацездатності.

Листок непрацездатності з причиною непрацездатності “Вагітність та пологи” вважається виданим через 7 днів з дати відкриття листка непрацездатності.

Сформований листок непрацездатності надсилається страхувальнику, з яким застрахована особа перебуває в трудових відносинах, через кабінет страхувальника на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України.

Допомога по вагітності та пологах надається застрахованій особі на підставі листка непрацездатності, сформованого на підставі інформації про медичний висновок за період відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами.