Фото без опису

Додаток

до рішення виконавчого

комітету Сватівської міської ради

від  05 січня 2021 р. № 1

 

Умови проведення конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення твердих побутових відходів в межах Сватівської міської ради

 

  1. Загальні положення

 

1.1. Ці Умови розроблені відповідно до вимог Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 35-1 Закону України «Про відходи», Постанови Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2008 року № 1070 «Про затвердження Правил надання послуг з вивезення побутових відходів» та Постанови Кабінету Міністрів України № 1173 від 16 листопада 2011 року «Питання надання послуг з вивезення побутових відходів» і застосовуються для визначення виконавця послуг з вивезення твердих побутових відходів в межах Сватівської міської ради (далі – Умови).

1.2. Ці Умови визначають затверджені замовником вимоги до вивезення твердих побутових відходів, режиму роботи надавача послуг при обслуговуванні об'єктів конкурсу та процедуру підготовки та проведення конкурсу по визначенню надавача послуг з вивезення твердих побутових відходів в межах Сватівської міської ради, замовником яких є виконавчий комітет Сватівської міської ради (далі - Конкурс) і є обов’язковими для конкурсного комітету та претендентів на участь у конкурсі.

1.3. Організатором проведення конкурсу є виконавчий комітет Сватівської міської ради (далі – Організатор).

1.4. Терміни, що вживаються в Умовах, мають таке значення:

конкурсна пропозиція - умови надання послуг з вивезення твердих побутових відходів, що пропонуються претендентом з надання зазначених послуг, можливість забезпечення яких підтверджується документально;

конкурсний комітет - постійний або тимчасовий орган, утворений Організатором для розгляду конкурсних пропозицій та прийняття рішення про визначення переможця конкурсу;

претендент-надавач послуг – суб’єкт господарювання (юридична особа), який в установленому порядку подав заяву та документи для участі в конкурсі;

умови конкурсу - встановлені Організатором умови надання послуг з вивезення твердих побутових відходів, визначені на відповідному об’єкті конкурсу.

1.5. Метою проведення конкурсу є розвиток конкуренції та вибір на конкурсних засадах надавача послуг з вивезення твердих побутових відходів незалежно від форм власності, який спроможний забезпечити належну якість обслуговування підприємств, організацій,  установ, приватних підприємців та населення в межах Сватівської міської ради з вивезення сміття із дотриманням Правил надання послуг з вивезення побутових відходів.

1.6. Рішення щодо проведення конкурсу приймає Організатор.

1.7. Проведення конкурсу забезпечує Організатор.

1.8. Об'єктом конкурсу є надання послуг для фізичних та юридичних осіб в межах  Сватівської міської ради  з вивезення твердих побутових відходів згідно графіка.

1.9. Договір про організацію надання послуг з вивезення твердих побутових відходів укладається з переможцем конкурсу. Строк дії договору становить 5 (п’ять) років.

1.10. При проведенні конкурсу інтереси претендента може представляти його керівник або інша особа, повноваження якої підтверджуються довіреністю від імені претендента, оформленої згідно вимог чинного законодавства України.

1.11. Організатор виконує функції з підготовки матеріалів для проведення конкурсу, їх аналізу та оцінки відповідності конкурсних пропозицій претендента-надавача послуг умовам конкурсу, та матеріалів для подальшого встановлення відносин між Організатором та претендентом-надавачем послуг - переможцем конкурсу.

 

II. Підготовка конкурсу

 

2.1. Представник Організатора розміщує не пізніше ніж за 30 днів до початку конкурсу в офіційних друкованих засобах масової інформації оголошення про проведення конкурсу, яке повинно містити наступну інформацію:

2.1.1. найменування Організатора, режим його роботи та адреса, за якою подаються документи для участі в конкурсі;

2.1.2. умови конкурсу;

2.1.3. порядок одержання необхідної інформації про об’єкт конкурсу;

2.1.4. кінцевий строк прийняття документів для участі в конкурсі;

2.1.5. телефон для довідок (електронна адреса або адреса веб-сайту) з питань проведення конкурсу;

2.1.6. підстава для проведення конкурсу (дата та номер рішення виконавчого комітету Сватівської міської ради);

2.1.7.  місце і час проведення конкурсу, прізвище та посада, номер телефону особи, в якої можна ознайомитися з умовами надання послуг з вивезення побутових відходів;

2.1.8. кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу.

Наявність в установчих документах провадження діяльності у сфері поводження з побутовими відходами та можливість забезпечити виконання виконавців обов’язків виконавця.

Для  підтвердження відповідності учасників встановленим кваліфікаційним вимогам надаються завірені копії відповідних документів.

2.2. Характеристика території, де повинні надаватися послуги з вивезення твердих побутових відходів: розміри та  межі  певної  території населеного   пункту  та  перелік  розміщених  у  зазначених  межах об'єктів  утворення  побутових  відходів,  середня   відстань  до об'єктів поводження з відходами та їх місцезнаходження.

2.3. Характеристика об'єктів утворення  побутових  відходів  за джерелами їх утворення:

2.3.1.  багатоквартирні та одноквартирні житлові будинки;

- кількість, місцезнаходження, об'єм і належність контейнерів (контейнерних майданчиків) для зберігання та  збирання різних побутових відходів;

-   характеристика під'їзних шляхів;

2.3.2. підприємства, установи та організації:

- загальна кількість та перелік підприємств, установ  та організацій,  їх  характеристика  (бюджетні або інші споживачі, наявність   каналізації,   центрального   опалення, водо- та газопостачання),  місцезнаходження,  кількість,  об'єм, місцезнаходження та належність контейнерів;

- площа зелених насаджень на території підприємства, установи та організації (у разі їх наявності).

 

III. Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу

 

3.1. У конкурсі можуть брати участь юридичні  та фізичні особи, які мають відповідну матеріальну базу для надання послуг з вивезення твердих побутових відходів, транспорті засоби, які відповідають вимогам  Закону України «Про відходи».

Транспортні засоби, які претендент пропонує залучити до вивезення твердих побутових відходів з приватного сектору територіальної громади, повинні відповідати вимогам безпеки, охорони праці, державним стандартам, мати відповідний сертифікат, бути зареєстрованими відповідно до чинного законодавства, перебувати в належному технічному і санітарному стані.

Для забезпечення безперебійного надання послуг з вивезення твердих побутових відходів претендент-надавач послуг зобов’язаний мати особисту або орендовану виробничу базу. У разі відсутності особистої виробничої бази перевізник провадить заходи з забезпечення безпеки перевезень на договірних засадах з підприємствами (організаціями), котрі мають кваліфікованих фахівців для здійснення: регламентних робіт з технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів; контролю технічного стану транспортних засобів та медичного огляду водіїв перед виїздом на маршрут; охорони транспортних засобів; документального контролю за режимом праці та відпочинку водіїв.

Тариф на вивезення твердих побутових відходів не повинен перевищувати  встановлений виконавчим комітетом Сватівської міської ради на даний час для КП «Сватове-благоустрій».

3.2. До участі у конкурсі не допускаються юридичні та фізичні особи, які:

3.2.1. визнані в установленому порядку банкрутами або щодо яких порушено процедуру банкрутства (за винятком тих, стосовно яких проводиться процедура санації), або які проходять процедуру ліквідації як суб’єкти господарювання;

3.2.2. подали для участі у конкурсі неправильно оформлені документи або такі, що містять недостовірну інформацію;

3.2.3. не відповідають вимогам  Закону України «Про відходи»;

3.3. Надавачі послуг для забезпечення належної організації вивезення твердих побутових відходів зобов’язані:

3.3.1. виконувати вимоги законодавчих і нормативно-правових актів України у сфері надання житлово-комунальних послуг;

3.3.2. виконувати вимоги законодавства щодо поводження з побутовими відходами в частині сортування відходів.

3.3.3. утримувати транспортні засоби в належному технічному і санітарному стані та забезпечувати їх зберігання у спеціально пристосованих для цього приміщеннях, гаражах, на майданчиках, стоянках, забезпечених засобами охорони;

3.3.4. забезпечувати контроль технічного і санітарного стану транспортних засобів перед виїздом на маршрут;

3.3.5. забезпечувати проведення медичного контролю стану здоров'я водіїв та обслуговуючого персоналу;

3.3.6. організувати проведення періодичного навчання водіїв методам надання першої медичної допомоги потерпілим від дорожньо-транспортних пригод;

3.3.7. забезпечувати умови праці та відпочинку водіїв та обслуговуючого персоналу згідно з вимогами законодавства;

3.3.8. забезпечувати проведення стажування та інструктажу водіїв у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади з питань автомобільного транспорту;

3.3.9. забезпечувати безпеку дорожнього руху.

 

IV. Подання документів на конкурс

 

4.1. Для участі в конкурсі претендент подає представнику Організатора на кожний об’єкт конкурсу окрему заяву та наступні документи:

4.1.1. копію свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта господарювання;

4.1.2. перелік транспортних засобів, які пропонуються до використання для вивезення твердих побутових відходів;

4.1.3. копії свідоцтв про реєстрацію або тимчасових реєстраційних талонів транспортних засобів, що пропонуються до використання для вивезення твердих побутових відходів;

4.1.4. довідку про проходження технічного огляду транспортних засобів претендента-надавача послуг;

4.1.5  розрахунки тарифу на вивезення твердих побутових відходів;

4.1.6 копії інших документів надання яких передбачено п. 15 Постанови Кабінету Міністрів України № 1173 від 16 листопада 2011 року.

4.2. Претендент подає документи у закритому конверті (пакеті), на якому зазначається його назва, адреса й найменування об’єкта конкурсу, з поміткою «Заява на участь у конкурсі з вивезення твердих побутових відходів межах Сватівської міської ради»

4.3. Строк для подання документів на конкурс становить 30 календарних днів з дати опублікування оголошення про проведення конкурсу.

4.4. Документи, які подані в повному обсязі, приймаються та реєструються представником Організатора у журналі обліку.

Документи, подані несвоєчасно, не реєструються і повертаються претенденту з повідомленням про спосіб повернення коштів, внесених за участь в конкурсі.

4.5. Усі документи складаються державною мовою.

4.6. Конверт (пакет), який містить документи для участі в конкурсі та надійшов до представника Організатора у зазначений в оголошенні про проведення конкурсу строк від претендентів, подається на розгляд конкурсному комітету.

4.7. Конверт (пакет) відкривається конкурсним комітетом наступного дня після закінчення строку їх прийняття.

 

V. Проведення конкурсу та визначення переможця

 

5.1. При визначенні переможця, конкурсний комітет розглядає пропозиції претендентів-надавачів послуг за наступними показниками:

5.1.1. наявність достатньої кількості транспортних засобів, які відповідають умовам конкурсу;

5.1.2. умови підтримання належного технічного та санітарного стану рухомого складу;

5.1.3. досвід роботи претендента-надавача послуг;

5.1.4.  пропозиції  вартості надання послуг; 

5.1.5. інші критерії відповідності конкурсних пропозицій кваліфікаційним вимогам відповідно до додатку № 1 Постанови Кабінету Міністрів України №1173 від 16 листопада 2011 року;

5.2. На засідання конкурсного комітету під час проведення конкурсу запрошуються всі претенденти, у присутності яких оголошуються надані в конверті (пакеті) документи для участі у конкурсі.

5.3.  У разі відсутності на конкурсі представника претендента, конкурсний комітет розглядає документи надані претендентом в конверті (пакеті) для участі в конкурсі, про що зазначається в протоколі засідання конкурсного комітету.

5.4. Переможцем конкурсу визначається претендент, який за результатами розгляду набрав найбільшу кількість балів відповідно до системи оцінки пропозицій претендента.

Перевага надається учасникові, що пропонує найменшу вартість надання послуг.

Якщо в конкурсі взяв участь тільки один претендент, переможцем конкурсу може бути визнаний цей претендент.

5.5. Рішення про результати конкурсу приймаються конкурсним комітетом на закритому засіданні.

5.6. Рішення конкурсного комітету щодо визначення переможця конкурсу в 10-ти денний строк оформляється протоколом, який підписує його голова та секретар конкурсного комітету.

5.7. Протокол засідання конкурсного комітету повинен містити інформацію про:

- номери та назви об’єктів конкурсу;

- найменування претендентів-надавачів послуг;

- результати голосування членів конкурсного комітету або результати, отримані за бальною системою оцінки пропозицій претендентів-надавачів послуг;

- рішення конкурсного комітету про визначення переможця конкурсу та претендента-надавача послуг, який за результатами конкурсу посів друге місце;

5.8. Рішення конкурсного комітету щодо визначення переможця конкурсу вводяться в дію рішенням виконавчого комітету Сватівської міської ради протягом не більш як 10-ти робочих днів з дня проведення конкурсу.

 

VI. Заключні положення

 

6.1. З переможцем конкурсу Організатор в місячний термін, після отримання результатів проведення конкурсу, укладає договір про організацію надання послуг по вивезенню твердих побутових відходів межах Сватівської міської ради. Договір підписується міським головою.

У разі письмової відмови претендента, який за рішенням конкурсного комітету визнаний переможцем, або розірвання договору з переможцем конкурсу, договір може бути укладений з претендентом, який зайняв друге місце.

6.2. Підставою для початку здійснення надання послуг є укладення договору про організацію надання послуг з вивезення твердих побутових відходів в межах Сватівської міської ради.

6.3. Організатор має право:

6.3.1. достроково розірвати договір з надавачем послуг в разі порушення ним умов договору і призначити для роботи з вивезення твердих побутових відходів надавача послуг, який за результатами конкурсу зайняв наступне місце.

6.3.2 Контроль за виконанням умов договору здійснює Організатор та посадові особи Сватівської міської ради, згідно з компетенцією.

Необхідну інформацію про умови та об’єкт конкурсу можна отримати за адресою:                  м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 36, каб. № 10, або  за  тел. № 3-40-33.

 

 

 

Керуючий справами (секретар)

виконавчого комітету міської ради                                                   Марина НАЛОБІНА