Фото без опису Згідно Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для державної підтримки розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.02.2018 № 107 (в новій редакції постанови Кабінету Міністрів України від 12.05.2022 № 517) бюджетні кошти спрямовуються на державну підтримку за такими напрямками:

1) Спеціальна бюджетна дотація за наявні бджолосім’ї – надається на безповоротній основі фізичним особам та суб’єктам господарювання (юридичні особи, фізичні особи – підприємці, зокрема сімейні фермерські господарства), які є власниками бджолосімей, за наявні в поточному році від 10 до 300 бджолосімей у розмірі 200 гривень за бджолосім’ю. Уразі наявності більше ніж 300 бджолосімей максимальний розмір дотації становить 60000 гривень одному отримувачу.

Для отримання дотації за бджолосім’ї власники бджолосімей подають до Сватівської міської ради до 1 жовтня поточного року такі документи:

Фізичні особи подають:

- копію ветеринарно-санітарного паспорта пасіки нового зразку;

- копію рішення про державну реєстрацію потужності;

- копію довідки або договору про відкриття рахунка в банку;

- копію паспорта Громадянина України;

- копію документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків (іденкод);

- довідку, видану Сватівською міською радою, про реєстрацію пасіки із зазначенням кількості наявних бджолосімей на останню звітну дату на момент подання документів.

Суб’єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи-підприємці, зокрема сімейні фермерські господарства) подають;

- копію ветеринарно-санітарного паспорта пасіки нового зразку;

- копію рішення про державну реєстрацію потужності;

- копію довідки про відкриття поточного рахунка, виданої банком;

- копію звіту про виробництво продукції тваринництва, кількість сільськогосподарських тварин і забезпеченість їх кормами(форма № 24 (річна) на останню звітну дату на момент подання документів (юридичні особи);

- довідку, видану Сватівською міською радою, про реєстрацію пасіки із зазначенням кількості наявних бджолосімей на останню звітну дату на момент подання документів (фізичні особи-підприємці, зокрема сімейні фермерські господарства);

- інформацію про всіх пов’язаних із ним осіб, які протягом бюджетного року є отримувачами державної підтримки.

2) Часткове відшкодування вартості племінних тварин, бджіл, сперми та ембріонів здійснюється на безповоротній основі суб’єктам господарювання за закуплені ними телиці, нетелі, корови молочного, молочно-м’ясного та м’ясного напрямку продуктивності, свинки та кнурці, вівцематки, барани, ярки, козематки, цапи, кізочки, цапки, бджолині пакети, бджолині матки, сперму бугаїв і кнурів та ембріонів великої рогатої худоби в період з 1 жовтня попереднього року до 30 вересня поточного року в розмірі до 80 відсотків вартості (без податку на додану вартість), але не більше як:

- за закуплені в Україні племінні телиці, нетелі, корови молочного, молочно-м’ясного та м’ясного напряму продуктивності вітчизняного походження у племінних заводів та племінних репродукторів або за ввезені в режимі імпорту – 50400 гривень за одну голову;

- за закуплені в Україні племінні свинки та кнурці у племінних заводів та племінних репродукторів або за ввезені в режимі імпорту – 16000 гривень за одну голову;

- за закуплені в Україні племінні вівцематки, барани, ярки у племінних заводів та племінних репродукторів або завезені в режимі імпорту – 17600 гривень за одну голову;

- за закуплені в Україні племінні конематки, цапи, кізочки, цапки у племінних заводів та племінних репродукторів або завезені в режимі імпорту – 17600 гривень за одну голову;

- за закуплені у племінних заводів та бджоло розплідників бджолині матки – 160 гривень за одну штуку, бджолині пакети – 800 гривень за одну штуку;

- з закуплену у підприємств (об’єднань) з племінної справи у тваринництві ідентифіковану сперму бугаїв або за ввезену в режимі імпорту (за умови внесення плідників до Каталогу бугаїв молочних, молочно-м’ясних порід/ Каталог бугаїв м’ясних порід і типів з визначеною племінною цінністю) – 160 гривень за одну дозу з розрахунку не більше трьох доз на одну голову власного маточного поголів’я;

Для отримання часткового відшкодування вартості племінних тварин, бджіл, сперми та ембріонів господарювання подають протягом року до 10 жовтня поточного року комісії Мінагрополітики зазначені у постанові документи.

3) Часткове відшкодування вартості тваринницьких об’єктів надається суб’єктам господарювання на безповоротній основі в розмірі до 50 відсотків вартості (без урахування податку на додану вартість), а сільськогосподарським кооперативам в розмірі до 70 відсотків вартості (без урахування податку на додану вартість), у тому числі вартості обладнання, побутових та/або реконструйованих і прийнятих в експлуатацію у листопаді – грудні минулого року та січні – жовтні поточного року закінчених будівництвом об’єктів (черг та/або пускових комплексів) для утримання (вирощування та розведення) сільськогосподарських тварин, птиці, об’єктів аквакультури (на рибницьких господарствах), доїльні зали, підприємства з переробки сільськогосподарської продукції (зокрема для виробництва харчових продуктів м ясних, рибних, молочних) та/або побічних продуктів тваринного походження, що належать до II і III категорій.

Для отримання часткового відшкодування вартості об’єктів суб’єкти господарювання і сільськогосподарські кооперативи подають до 15 листопада поточного року комісії Мінагрополітики зазначені у постанові документи.

4) Компенсація вартості об’єктів, профінансованих за рахунок банківських кредитів, надається лише тим суб’єктам господарювання, які залучили у 2018 і 2019 роках у банках – резидентах України, що підписали з Мінагрополітики в установленому порядку Меморандум про загальні засади співробітництва (далі – уповноважений банк), кредити строком до п’яти років, обсягом до 500 млн. гривень на один об’єкт у національній валюті для будівництва та/або реконструкції тваринницьких ферм та комплексів для утримання великої рогатої худоби, свиней, птиці (зокрема водоплавної та індиків), доїльних залів, підприємств з переробки сільськогосподарської продукції (молока, м’яса) та/або побічних продуктів тваринного походження, що належать до II і III категорій, у тому числі вартості обладнання згідно з проєктно-кошторисною документацією (далі – об’єкти), та отримували таку компенсацію у 2018 і 2019 роках.

5) Часткове відшкодування вартості об’єктів із зберігання та переробки зерна надається сільськогосподарським товаровиробникам – юридичним особам, основною діяльністю яких є постачання сільськогосподарських товарів/послуг, вироблених ними на власних або орендованих основних засобах, причому питома вага вартості сільськогосподарських товарів/послуг становить не менше 75 відсотків вартості всіх товарів, поставлених ними за попередній податковий (звітний) рік, новоутвореним сільськогосподарським товаровиробникам, які провадять господарську діяльність менш як 12 календарних місяців, за результатами кожного окремого звітного періоду на безповоротній основі в розмірі до 50 відсотків вартості (без урахування податку на додану вартість), у тому числі вартості обладнання, побутових та/або реконструйованих і прийнятих в експлуатацію у листопаді – грудні минулого року та січні – жовтні поточного року закінчених будівництвом об’єктів (черг та/або пускових комплексів) зернофуражних сховищ, елеваторів, механізованих зерноскладів, зерноочисних та зерноочисно-сушильних пунктів.

Сільськогосподарський товаровиробник, який має намір отримати часткове відшкодування вартості об’єктів із зберігання та переробки зерна подає протягом року до 15 жовтня до Мінагрополітики повідомлення за встановленою формою в електронному та паперовому вигляді.

6) Дотація за утримання кіз та овець надається на безповоротній основі суб’єктам господарювання, які є власниками кіз та овець, за кожну наявну станом на 1 січня поточного року ідентифіковану та зареєстровану в установленому порядку кізочку, конематку, ярку, вівцематку в розмірі 1000 гривень за одну голову.

Для отримання дотації за утримання кіз та овець суб’єкти господарювання, які є власниками кіз та овець, подають до Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації до 1 липня поточного року зазначені у постанові документи.

7) Дотація за приріст корів надається на безповоротній основі суб’єктам господарювання, які є юридичними особами і власниками корів, за кожну наявну прирощену корову власного відтворення, на яку збільшено основне стадо станом на 1 липня поточного року порівняно з наявним поголів’я корів станом на 1 січня поточного року, в розмірі 30000 гривень за одну голову.

Для отримання дотації за приріст корів суб’єкти господарювання, які є юридичними особами і власниками корів, подають до Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації до 1 вересня поточного року зазначені у постанові документи.

За додатковою інформацією звертатися до відділу земельних ресурсів, просторового планування та екології Сватівської міської ради (каб. 1).