Фото без описуІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ТОРГІВ У ФОРМІ АУКЦІОНУ З ПРОДАЖУ ПРАВА ОРЕНДИ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

Аукціон № 34198, Лот № 69020

 Організатор земельних торгів: СВАТІВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Виконавець земельних торгів: ТОВ Агентство по нерухомості «ДІСКОНТ»

Характеристика лоту № 69020:     

 • право оренди земельної ділянки № 313 сільськогосподарського призначення комунальної власності, що розташована за межами населеного пункту на території Сватівської міської ради Луганської області;
 • кадастровий номер: 4424010100:11:003:0008;
 • площа: 7,4683 га, угіддя - рілля;
 • категорія земель – землі сільськогосподарського призначення;
 • цільове призначення – для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (код 01.01.);
 • вид використання земельної ділянки - для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.
 •  

Умови продажу права оренди земельної ділянки, визначені Організатором земельних торгів:

 

Стартова ціна лота (розмір річної орендної плати) – 25572,99 грн. (двадцять п’ять тисяч п’ятсот сімдесят дві гривні               99 копійок) без ПДВ.

Крок торгів (0,5 % від стартової ціни лоту) – 127,86 грн. (сто двадцять сім гривень 86 копійок)

Строк користування земельною ділянкою: 10 (десять) років.

Обмеження у використанні земельної ділянки: охоронна зона навколо (вздовж) об’єкта енергетичної системи площею 1.3532 га

 

Порядок оформлення результатів торгів та умови продажу:

1. Протокол земельних торгів підписується Переможцем, Ліцитатором та Організатором земельних торгів або його представником негайно після закінчення торгів за лотом. 

2. Договір оренди  земельної ділянки між Організатором торгів та Переможцем торгів укладається безпосередньо в день проведення торгів.

3.Право користування на земельну ділянку, набуте за результатами проведення  земельних торгів у формі аукціону, підлягає державній реєстрації в порядку, визначеному чинним законодавством.

4. Ціна продажу лоту, право користування, яким набуто на земельних торгах у формі аукціону, сплачується Переможцем торгів не пізніше 3 (трьох) банківських днів з дня укладання договору оренди.

5. Переможець земельних торгів зобов’язується:

5.1. Відповідно до п.6. ст.135, п.5. ст.135, п.31. ст. 137 Земельного кодексу України:

- сплатити Виконавцю земельних торгів винагороду у розмірі 50 відсотків річної плати за користування земельною ділянкою (у разі продажу права на земельну ділянку (оренди, суперфіцію, емфітевзису), що склалась за результатами торгів, але не більш як 2000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян;

- витрати (видатки), здійснені організатором або виконавцем земельних торгів на їх проведення, відшкодовуються йому переможцем земельних торгів;

5.2. Відповідно до п.5. ст.136 Земельного кодексу, та на виконання Рішення Сватівської міської ради Луганської області № 5/147 від 29 квітня 2021р:

- відшкодувати Виконавцю земельних торгів витрати, здійсненні на підготовку Лоту до проведення земельних торгів в сумі: 6447,48 грн (шість тисяч чотириста сорок сім гривень 48 копійок);

6. Переможцю земельних торгів, який відмовиться: від підписання протоколу земельних торгів, укладання договору оренди земельної ділянки, повного розрахунку за придбаний лот в терміни, визначені чинним законодавством та умовами договору - гарантійний внесок не повертається, результати торгів анульовуються, Переможець до наступних торгів не допускається, а кошти в розмірі цінової пропозиції, запропонованої Переможцем за результатами проведених торгів, стягуються з Переможця, як неустойка (ст.549 ЦКУ) в судовому порядку згідно чинного законодавства.

 

Для участі в земельних торгах необхідно:

 1. Сплатити реєстраційний та гарантійний внески:
 • реєстраційний внесок – 1135,00 грн. (Одна тисяча тридцять п’ять гривень 00 копійок)

Отримувач: ТОВ Агентство по нерухомості «ДІСКОНТ»

Код отримувача (ЄДРПОУ): 21838322

Банк отримувача для сплати реєстраційного внесків: АТ КБ «Приватбанк»

Код банку отримувача (МФО) для сплати реєстраційного внеску: 304795

Рахунок отримувача для сплати реєстраційного внеску: UA263047950000026004060435773; призначення платежу: «Реєстраційний внесок, Лот № 69020».

 • гарантійний внесок – 7671,90 грн. (Сім тисяч шістсот сімдесят одна гривень 90 копійок)
 • Отримувач: ТОВ Агентство по нерухомості «ДІСКОНТ»
 • Код отримувача (ЄДРПОУ): 21838322

Банк отримувача для сплати гарантійного внеску: ЛОУ АТ «Ощадбанк»

Код банку отримувача (МФО) для сплати гарантійного внеску: 304665

Рахунок отримувача для сплати гарантійного внеску: UA063046650000026002301010439; призначення платежу: «Гарантійного внесок, Лот № 69020».

 1. Подати документи що підтверджують сплату реєстраційних та гарантійних внесків. Оформити та подати заяву з необхідною інформацією та підтверджуючими документами особи, яка бажає взяти участь у земельних торгах, Виконавцю торгів ТОВ Агентство по нерухомості «ДІСКОНТ» за адресою Луганська область, м. Сєвєродонецьк, проспект Гвардійський, будинок 48, відповідальна особа – ліцитатор Кулічкова  Світлана Борисівна). Телефон для довідок: +380504756939. Години прийому заяв на участь в земельних торгах: у робочі дні з 9-00 год. до 16-00 год.
 2. Укласти договір про умови участі в земельних торгах у формі аукціону.

 Земельні торги у формі аукціону призначено на 05 липня 2021 р.

Останній день прийому заяв – 29 червня 2021 р. до 16 год. 00 хв.

 Місце проведення торгів: Луганська область, Сватівський район, м. Сватове, площа 50-річчя Перемоги, буд. 36 у приміщенні Сватівської міської ради (актова зала).

Початок торгів о 10-00 год. Реєстрація учасників земельних торгів в день проведення з 8-30 год. до 09-40 год. за адресою: Луганська область, Сватівський район, м. Сватове, площа 50-річчя Перемоги, буд. 36 у приміщенні Сватівської міської ради (актова зала).

Перелік документів для подачі заявок по лотам 69020