Додаток № 1

                                                                                                                              до рішення 11 сесії

                                                                                                                             Сватівської міської ради

                                                                                                                                (шостого скликання)

                                                                                                                             від 22 травня 2012 р

 

Порядок

провадження торговельної діяльності та надання послуг

на території м. Сватове

 

 

            1. Загальні положення.

 

   1.1. Даний Порядок  розроблений в зв’язку  зі збільшенням випадків  вибухів та руйнуванням  об’єктів господарської діяльності (кафе, барів, торгівельних пунктів) в яких перебувають  люди. Метою цього порядку є залучення  підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності до комплексного соціально-економічного розвитку міста та безпечного надання  послуг відвідувачам та покупцям, збереження життя і здоров’я людей , попередження аварійних ситуацій, а також дотримання законодавства про захист прав споживачів.

    1.2. Порядок провадження торговельної діяльності та надання послуг на території м. Сватове (далі Порядок) – нормативно-правовий акт, яким визначаються основні вимоги до здійснення торгівельної діяльності і надання послуг населенню та до об’єктів торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг, незалежно від організаційно-правової форми і форм власності.

   1.3. Порядок розроблено відповідно до вимог норм Господарського та Цивільного кодексів України, законів України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», «Про захист прав споживачів», «Про благоустрій населених пунктів», «Про патентування деяких видів підприємницької діяльності», «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про оренду землі», «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення», постанов Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування населення», «Про затвердження Правил роботи закладів (підприємств) ресторанного господарства», «Правил побутового обслуговування населення», постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження порядку повідомлення державного адміністратора  або дозвільного органу про відповідність матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства» від 17.05.2006 року № 685 та інших нормативно-правових актів, що діють у сфері торгівлі, ресторанного господарства та побутового обслуговування.

    1.4. Дія Порядку поширюється на суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність у сферах торгівлі, ресторанного господарства та послуг, незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності.

   1.5. Порядок є обов’язковим до виконання суб’єктами господарювання, їх філіями, відділеннями та іншими відокремленими підрозділами, які здійснюють діяльність у сфері торгівлі та послуг на території м. Сватове.

           

 

 

 

 

            2. Основні терміни.

 

Лист встановлення зручного  для населення  режиму  роботи ? документ встановленого зразка, який погоджує режим роботи об’єктів побутового, торговельного та торгово-виробничого призначення.

 

Звичайний режим роботи ? режим роботи в межах від 7.00 до 23.00 години.

 

Інший режим роботи ? цілодобовий, або режим роботи, що виходить за рамки звичайного.

 

            3. Порядок провадження торговельної діяльності.

 

            3.1. Суб’єкти  господарської діяльності здійснюють будь-яку  діяльність лише при наявності у них об’єкта торгівлі, об’єкта ресторанного господарства та відповідних документів: листа-погодження режиму роботи, торгового патенту або свідоцтва про сплату єдиного податку, ліцензії на торгівлю окремими групами товарів (у випадках, визначених законодавством України), дозволу пожежного нагляду, дозволу санітарно-епідеміологічного нагляду.

            Для отримання листа-погодження необхідно подати до Сватівської міської ради заяву  суб'єкта господарювання щодо встановлення режиму роботи зручного для здійснення господарської діяльності.

            3.2. Об’єктами торгівлі є: магазини, павільйони та відділи роздрібної торгівлі по продажу продовольчих і непродовольчих товарів – стаціонарні пункти роздрібного продажу товарів, які знаходяться в окремих приміщеннях, будівлях або їх частинах і мають торгівельний зал для покупців та мають спеціальні приміщення, оснащені торгово-технологічним устаткуванням (для зберігання та підготовки товару для продажу); палатки, кіоски та інші малі архітектурні форми, які займають окремі приміщення, але не мають вбудованого торговельного залу для покупців, автомагазини, розвозки та інші види пересувної дрібно-роздрібної мережі, торгівельні відділи, що надаються в оренду суб’єктам підприємницької діяльності та знаходяться в межах спеціалізованих підприємств сфери торгівлі чи ресторанного господарства, автозаправні станції, заправні пункти, які здійснюють торгівлю нафтопродуктами та стиснутим газом, магазини-склади, оптові бази або інші приміщення, які використовуються для здійснення оптової торгівлі та мають торгівельні та складські площі для зберігання і продажу товарів, аптеки, аптечні пункти, аптечні кіоски, об’єкти виносної (виїзної) торгівлі – об’єкти дрібно- роздрібної торгівельної мережі загальною площею до 10 м2 без організації окремого приміщення для перебування людей; виставки – ярмарки, інші об’єкти відповідно до ДСТУ 4303 – 2004 «Роздрібна та оптова торгівля. Терміни та визначення понять».

            3.3. Об’єкти ресторанного господарства визначаються, відповідно до ДСТУ 4281 – 2004 «Заклади ресторанного господарства «Класифікація».

Тимчасовий літній майданчик – пункт ресторанного господарства, який розташовується виключно біля стаціонарного закладу ресторанного господарства, магазину, в теплий період року, без відповідного облаштування робочих місць, та підлягає щоденному демонтажу.

   Відкритий літній майданчик – стаціонарний пункт ресторанного господарства, який розташовується біля стаціонарного закладу ресторанного господарства, магазину, в межах орендованої земельної ділянки, в теплий період року.

     Робочі місця повинні бути обладнані холодильним, торгово-технологічним обладнанням, мати електроенергію, проточну воду, каналізацію.

            3.4. Всі об’єкти торгівлі та ресторанного господарства мають відповідати вимогам чинного законодавства та дотримуватись задекларованого режиму роботи.

 

4. Порядок провадження діяльності з надання послуг.

 

        4.1. Суб’єкти господарювання здійснюють діяльність по наданню послуг при наявності об’єкту з надання послуг, листа-погодження режиму роботи, свідоцтва про сплату єдиного податку або торгового патенту і ліцензії на надання послуг (у випадках, визначених законодавством України)

     4.2. Надання послуг залежно від виду може здійснюватися на окремих земельних ділянках (автостоянки, ринки, заготівля вторинної сировини), в окремих будівля або їх частинах, павільйонах, майстернях, салонах, перукарнях, сервісних центрах, приймальних пунктах та в інших, спеціально обладнаних відповідним устаткуванням місцях, згідно вимог чинного законодавства.

        4.3. Всі об’єкти сфери послуг повинні відповідати вимогам чинного законодавства та дотримуватись встановленого режиму роботи.

 

5. Порядок організації роздрібної торгівлі алкогольними напоями,

пивом та тютюновими виробами.

 

   5.1. Суб’єкти підприємницької діяльності, які здійснюють роздрібну торгівлю алкогольними напоями та тютюновими виробами зобов’язані дотримуватись вимог Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», Закону України «Про захист прав споживачів», постанов Кабінету Міністрів України «Про затвердження Правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями» та «Про затвердження Правил роздрібної торгівлі тютюновими виробами», інших нормативно-правових актів та цього Порядку та отримати ліцензію на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами.

        5.2. Роздрібна торгівля алкогольними напоями та тютюновими виробами здійснюється через спеціалізовані підприємства, в тому числі фірмові, спеціалізовані відділи (секції) магазинів з універсальним асортиментом продовольчих товарів, спеціалізовані магазини та об’єкти ресторанного господарства. Крім того тютюнові вироби можуть реалізовуватись через стаціонарні пункти дрібно-роздрібної мережі.

    5.3. Суб’єкти господарювання зобов’язані забезпечити стан приміщень об’єкту роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами відповідно до санітарно-технічних, санітарно-гігієнічних, технологічних, протипожежних та інших норм і правил здійснення господарської діяльності.

       5.4. Суб’єкти господарської діяльності для торгівлі алкогольними напоями повинні мати відокремлену від інших товарів площу (відділ, секція) в торговельному приміщенні не менше як 20 м2 та обладнану відповідним торговельним устаткуванням (вітрини, прилавки, пристінні гірки),  протипожежною сигналізацією з достатнім освітленням, опаленням і вентиляцією.

      5.5. Продаж алкогольних напоїв та тютюнових виробів на території міста забороняється:

? особам, які не досягли 18 років;

? особами, які не досягли 18 років;

? у приміщеннях та на територіях дошкільних  та інших навчальних закладів, закладах охорони здоров’я;

? у приміщеннях, де здійснюється торгівля товарами дитячого асортименту або спортивними товарами;

? у місцях проведення спортивних змагань;

? у закладах культури в яких проводяться дискотеки;

? з торгових автоматів;

? з «рук» та у не визначених для цього місцях торгівлі;

? поштучно тютюновими виробами (крім сигарет).

     5.6. Забороняється знаходження громадян молодше 14 років у закладах ресторанного господарства після 21.00 години в зимовий час та після 22.00 години в літній час без супроводу дорослих.

      5.7. Продавці алкогольних напоїв та тютюнових виробів зобов’язані  вимагати у покупця документ, що засвідчує його вік, якщо виникли сумніви щодо досягнення покупцем  18-річного віку.

   5.8. Забороняється куріння тютюнових виробів у торговельних приміщеннях, залах ресторанів, кафе, барів, за винятком спеціально відведених для цього місць.

 

6. Порядок організації роботи літніх майданчиків.

 

   6.1. Літні майданчики здійснюють свою діяльність при наявності документів, встановлених законодавством, та після узгодження відповідності об’єкту вимогам законодавства.

       6.2. Літні майданчики здійснюють сезонне обслуговування відвідувачів з 15 квітня по 31 жовтня.

       6.3. Майданчик для обслуговування відвідувачів повинен бути огородженим, естетично оформленим, мати необхідні меблі, посуд, інвентар тощо.

       6.4. На видному місці на літньому майданчику розміщується вивіска з визнанням виду підприємницької діяльності та назви суб’єкта господарювання. В куточку споживача розміщується інформація про режим роботи, книга відгуків та пропозицій, адреси і номери телефонів органів, які забезпечують захист прав споживачів, торговий патент.

            6.5. Працівники літніх майданчиків, які безпосередньо пов’язані з приготуванням і реалізацією кулінарної продукції, повинні регулярно проходити медогляд. Суб’єкти господарювання забезпечують персонал літніх майданчиків фірмовим одягом і спецодягом, відповідно до діючих норм.

            6.6. Керівник повинен забезпечити розміщення туалету, контейнерів, урн для збору побутових відходів у спеціально визначених місцях, утримання їх в належному санітарно-технічному стані згідно з санітарними нормами.

 

7. Обов’язки суб’єктів господарювання.

 

            7.1. Суб’єкти господарювання зобов’язані:

 • дотримуватись правил та норм чинного законодавства у сфері торгівлі, послуг, ресторанного господарства;
 • забезпечити відповідність об’єкту торгівлі та сфери послуг необхідним економічним, санітарногігієнічним, протипожежним нормам охорони праці;
 • розмістити на фасаді вивіску із зазначенням назви об’єкта та інформацією про режим роботи;
 • розмістити на видному та доступному місці «Куточок покупця» з інформацією про власника (копію свідоцтва про державну реєстрацію, копію листапогодження, патенту, ліцензії), Правила провадження діяльності, книгу відгуків та пропозицій, адреса і номери телефонів органів, що забезпечують захист прав споживачів;
 • оформити цінники (прейскуранти цін) на товари, послуги згідно з вимогами чинного законодавства;
 • не допускати продаж ліцензійних видів товару за відсутності ліцензії;
 • використовувати торговельну площу об’єктів торгівлі, послуг лише за призначенням;
 • не допускати накопичення та складування товарів і тари;
 • утримувати об’єкт торгівлі та прилеглу територію згідно Правил благоустрою, забезпечення чистоти та порядку на території Сватівської міської ради, санітарних та протипожежних норм і правил;
 •  не виносити самовільно столи та стійки за межі магазинів, кафе, барів;
 • забезпечувати права споживачів, визначені Законом України «Про захист прав споживачів», знати і виконувати це Положення та інші нормативні документи, що регулюють діяльність у сфері торгівлі та послуг;
 • в нічний час з 23.00 години до 7.00 години ранку забороняється проводити музичне оформлення  прилеглої до об’єктів торгівлі території , використання піротехнічних засобів.
 • укласти договір на вивіз сміття з об’єкту господарської діяльності з підприємством, яке надає такі послуги;
 • при відкритті нової торгівельної точки подати адміністратору декларацію відповідності матеріальнотехнічної бази  суб'єкта  господарювання вимогам законодавства. 

 

         7.2. Керівники об’єктів торгівлі та ресторанного господарства:

 • зобов’язані забезпечити додержання допустимих рівнів шуму працюючого обладнання, вентиляційних систем, гучномовних установок, обмеження часу роботи музичних ансамблів в закладах ресторанного господарства;
 • несуть персональну відповідальність за дотримання громадського порядку в закладах за безпеку відвідувачів протягом усього робочого часу, за недопущення порушення тиші в нічний час.

 

 

            8. Порядок погодження режиму роботи об’єктів побутового, торговельного та торгово-виробничого призначення на території Сватівської міської ради.

 

   8.1. Для встановлення зручного для населення режиму роботи, розташованих на території м. Сватове підприємств, установ та організацій сфери обслуговування та торгівлі  незалежно від форм власності, суб’єкт господарювання зобов’язаний  подати  заяву.  Заява на встановлення режиму роботи подається суб’єктом господарювання до Сватівської міської ради щорічно до початку наступного року, на який погоджується режим роботи об’єкту.

   8.2. В заяві  заявник  повинен зазначити  назву суб’єкта господарювання, адресу розміщення об’єкту торгівлі  або сфери послуг,  мотивоване обґрунтування  про необхідність встановлення такого режиму роботи об’єкта для мешканців міста.

    8.3. Заява  підписується суб’єктом господарської діяльності або уповноваженою  ним особою з обов’язковим додаванням підтверджуючих документів.

    8.4. Подані заяви реєструються  у журналі обліку заяв на погодження режиму роботи розміщеного на території об'єкту благоустрою, будівель і споруд соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення.

      8.5. У разі відкриття нового об’єкту господарської діяльності до заяви додаються копії:

 • свідоцтва про державну реєстрацію юридичної або фізичної особи –підприємця;
 • довідки про включення до єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (для відокремлених підрозділів юридичної особи);
 • документа про право власності або користування приміщенням, якщо діяльність буде проводитися у приміщенні (договір найму (оренди) між заявником і наймодавцем);
 • свідоцтва торгового патенту або про сплату  єдиного податку
 • державний акт на право власності на земельну ділянку або документа на право користування земельною ділянкою;
 • ліцензії на види діяльності, передбачені ст. 4 Закону України «Про підприємництво»;
 • дозволів органів санітарноепідеміологічного контролю, пожежного нагляду на початок роботи;
 • договору КП «Сватовеблагоустрій» на розміщення твердих побутових відходів на міському полігоні.
 • паспорту  та ідентифікаційного коду суб’єкта господарювання.

    8.6. Усі копії поданих документів завіряються суб’єктом господарювання власним підписом та печаткою при наявності.

        8.7. При встановленні режиму роботи на наступний рік до заяви додаються документи лише у разі їх  зміни, або отриманні нових, в зв’язку з закінченням строку дії попередніх  (договір на вивіз сміття, торговий патент).

 

 

9. Строки видачі листа погодження

 

     9.1. Лист  встановлення  режиму роботи об’єкта господарювання видається щорічно   протягом 30 днів з дня отримання заяви

            Термін дії листа – погодження ? один рік.

       9.2. За результатами моніторингу режиму роботи об’єкту господарювання за рік може бути суб’єкту господарювання запропоновано встановлення іншого режиму роботи об’єкту.

     9.3. Сезонний  лист встановлення режиму роботи (для суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність у весняно-літній період  та ін. ) видається  на сезон (з 15 квітня по 15 жовтня). Даним листом  визначається  місце здійснення господарської діяльності, режим роботи та вимоги до об’єкту господарювання.

      9.4. У разі виникнення підстав для переоформлення листа – погодження (реорганізація; зміна юридичної адреси; зміна прізвища, при зміні профілю об’єкта; зміна суб’єкта господарювання та інше), суб’єкти господарювання повинні подати до міської ради разом із встановленими документами оригінал попереднього листа, який підлягає вилученню.

   9.5. Видача нового листа встановлення режиму роботи проводиться на загальних підставах.

      9.6. Видача листів встановлення режиму роботи  здійснюється безкоштовно.

 

10.  Порядок здійснення виносної торгівлі  в м. Сватове

 

    10.1 Для здійснення виносної (сезонної) торгівлі в м. Сватове суб’єкт господарювання зобов’язаний погодити зі Сватівською міською радою місце розташування,   режим  роботи та асортимент продукції торгівля якої буде проводитися з рук.

   10.2. Виносною торгівлею вважається здійснення торгівлі поза межами стаціонарних будівель, в тому числі і при розміщені товарів на ганках торгового об’єкту та  під стінами будівлі торгового об’єкту, а також здійснення будь-якої торгівлі з лотків, столів, морозильних камер, з машин та з рук  на території міста, крім торгівлі на ринку.

  10.3. Для відведення місця здійснення виносної торгівлі суб’єкт господарювання звертається з відповідною заявою Сватівської міської ради,  до якої додає копії  таких  документів:

- свідоцтва про державну реєстрацію юридичної або фізичної особи –підприємця;

- свідоцтва торгового патенту або про сплату  єдиного податку;

- ліцензії на види діяльності, передбачені ст. 4 Закону України «Про підприємництво»;

- дозволів органів санітарно-епідеміологічного контролю  на початок роботи;

- договору КП «Сватове-благоустрій» на розміщення твердих побутових відходів на міському полігоні;

- паспорту  та ідентифікаційного коду суб’єкта господарювання;

- документи на  будівлю-магазину та документи на право користування землею у разі здійснення на ганках торгового об’єкту та  під стінами будівлі торгового об’єкту.

   10.4. Усі копії поданих документів завіряються суб’єктом господарювання власним підписом та печаткою при наявності.

      10.5.При здійсненні виносної торгівлі в місцях проведення міських та районних масових заходів, обов’язково СГД зобов’язаний узгодити зі Сватівської міською радою місце та час роботи, займану площу, асортимент товару, та технічні  умови при підключенні до мереж електропостачання.

Для отримання погодження на здійснення виносної торгівлі під час масових заходів СГД зобов’язаний надати до міської ради: заяву, торгівельний патент, довідку санепідемстанції, договір з КП Сватове-благоустрій» на одноразовий вивіз сміття з місця здійснення торгівлі.

    10.6. Сватівська міська рада,  строком до 10 днів, видає Лист встановлення місця торгівлі та режиму роботи (додаток 2), або мотивовану відмову у погоджені розміщення  об’єкту.

      10.6. Забороняється здійснення виносної торгівлі на території пам’яток історії, будівель органів державної влади, органів місцевого самоврядування , правоохоронних  і судових органів.

Забороняється торгівля з землі.

 

10-1. Порядок встановлення тимчасових споруд в   м. Сватове.

 

10-1.1. Тимчасові споруди в м. Сватове дозволяються встановлювати лише  при наявності листа-погодження, виданого Сватівською міською радою.

Підставою для видачі листа – погодження є заява у довільній формі про можливість розміщення ТС, з якою замовник  звертається   до Сватівської міської ради .  

До заяви додаються:

- графічні матеріали із зазначенням бажаного місця розташування ТС, виконані замовником у довільній формі на топографо-геодезичній основі М  1:500 кресленням контурів ТС з прив’язкою до місцевості;

- реквізити замовника (найменування, П.І.Б.,);

копії:

- свідоцтва про державну реєстрацію,

- документа про право власності або користування спорудою (договір найму або оренди).

    Міська рада направляє дану заяву до відділу містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства для отримання висновку про відповідність намірів заявника  містобудівній документації та будівельним нормам.

Після отримання висновку, Сватівська міська рада розглядає можливість встановлення тимчасової споруди в зазначеному місці, відповідно до перспектив забудови міста.

      За результатами розгляду  на підставі розпорядження Сватівського міського голови надається  лист погодження можливості встановлення тимчасової споруди.

Отримання листа-погодження  здійснюється після надання заявником копії паспорту прив’язки тимчасової споруди. Строк видачі регулюється п.9 даного Порядку.

      За зайняття місця розміщення тимчасової споруди стягується плата, передбачена рішенням чотирнадцятої сесії Сватівської міської ради від 7 вересня 2012 року «Про затвердження Порядку встановлення плати за тимчасове користування місцем здійснення виносної торгівлі в м. Сватове.»

Термін дії листа погодження тимчасової споруди - до 8м2 -1 рік;

                                                                                 більше  8м2 -3 роки.

 

  10-1.2. Скасування дії листа погодження встановлення тимчасових споруд  м. Сватове   можливе на підставі порушення суб’єктом господарювання цього Порядку, чинного законодавства та на підставі винесення Постанови головного державного санітарного лікаря про закриття об’єкту та подання органу Державного пожежного нагляду про систематичні порушення правил пожежної безпеки при внесенні змін до плану забудови міста.

 

11. Скасування дії листа встановлення  режиму роботи об’єкту.

 

     11.1 Скасування дії листа встановлення  режиму роботи об’єкту можливе на підставі порушення суб’єктом господарювання цього Порядку, чинного законодавства та на підставі винесення Постанови головного державного санітарного лікаря про закриття об’єкту та подання органу Державного пожежного нагляду про систематичні порушення правил пожежної безпеки.

   11.2. Рішення про призупинення, скасування, поновлення дії листа встановлення  режиму роботи  та місця торгівлі приймає виконавчий комітет Сватівської міської ради на підставі встановлених недостовірних фактів наданих суб’єктом господарювання фактичним обставинам .

     11.3. Контроль за дотриманням суб’єктами підприємницької діяльності вимог Порядку здійснюють уповноважені посадові особи відповідних контролюючих служб, відомств та виконавчого комітету.

             

 

12. Відповідальність.

 

      12.1. За невиконання  вимог даного Порядку суб’єкти господарювання несуть відповідальність передбачену законодавством.

            12.2. Місце розташування  зазначене в листі встановлення режиму роботи повинно відповідати адресі здійснення господарської діяльності  зазначеній в торговому патенті. У разі наявності відмінностей, або неузгодження режиму роботи  та місця здійснення виносної торгівлі з міською радою міська рада повідомляє податкову інспекцію для вжиття заходів реагування.

            12.3. За порушення Правил торгівлі, санітарних норм і правил, законодавства про захист прав споживачів, вимог Порядку, суб’єкти господарювання несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.