Затверджено:
рішенням 23сесії 7-го скликання
від 27 серпня 2018р. №23/26

 

ПРАВИЛА
благоустрою на території населених пунктів
Сватівської міської ради

 

1.1. Ці Правила установлюють вимоги щодо благоустрою території населених пунктів Сватівської міської ради: м. Сватове, с-ще Сосновий, с. Зміївка, с Дачне.

1.2. Правила благоустрою Сватівської міської ради (далі – Правила) є місцевим регуляторним актом, яким установлюється порядок благоустрою та утримання територій об’єктів благоустрою Сватівської міської ради, регулюються права та обов’язки учасників правовідносин у сфері благоустрою території ради, визначається комплекс заходів, необхідних для забезпечення чистоти і порядку. Правила спрямовані на створення умов, сприятливих для життєдіяльності людини, і є обов’язковими для виконання на території Сватівської міської ради об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності і підпорядкування, їх керівниками, працівниками та громадянами.

1.3. Правила – це нормативно-правовий акт, який установлює порядок благоустрою та утримання території об’єктів благоустрою. Правила розроблені відповідно до Конституції України, Кодексу України про адміністративні правопорушення, законів України: «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про благоустрій населених пунктів», «Про охорону навколишнього природного  середовища», «Про відходи», «Про охорону атмосферного повітря», «Про відповідальність підприємств, їх об’єднань, установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування», «Про охорону  і використання пам’ятників історії і культури», «Про рекламу», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», Правил користування приміщеннями житлових будинків, затверджених постановою Кабінету Міністрів України в редакції від 24.01.2006 р. № 45, «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про рекламу», Постанова Кабінету Міністрів України від 04.03.04 р. № 265 «Про затвердження Програми поводження з твердими побутовими відходами», Наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 17.05.05 р. №76 «Про затвердження Правил утримання житлових будинків та прибудинкових територій», інші закони та нормативні акти України, які регулюють правовідносини у сфері благоустрою.

1.4.Сфера дії Правил та учасників правовідносин у цій сфері. Дія Правил поширюється на відносини, що виникають в сфері благоустрою міста, а саме: землеустрою, містобудування, озеленення території, утримання будинків і споруд, освітлення, території, а також у галузі охорони здоров’я та охорони навколишнього середовища і спрямовується на створення сприятливого для життєдіяльності довкілля, збереження і охорону навколишнього природного середовища, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя мешканців населених пунктів Сватівської міської ради.

1.4.1. Правила регулюють права й обов’язки учасників правовідносин з благоустрою території міста, визначають комплекс заходів, необхідних для забезпечення чистоти і порядку в них.

1.4.2.Учасниками правовідносин у питаннях благоустрою за цими Правилами є керівники та посадові особи підприємств, організацій, установ незалежно від форм власності, фізичні особи, громадяни, а також посадові особи, уповноваженні здійснювати контроль за станом благоустрою.

1.5. Об’єкти благоустрою Сватівської міської ради використовуються відповідно до їх функціонального призначення для забезпечення сприятливих умов життєдіяльності людини на засадах їх раціонального використання та охорони з урахуванням вимог цих Правил, місцевих правил забудови, інших вимог, передбачених законодавством України.

1.6. Організацію благоустрою Сватівської міської ради забезпечує виконавчий комітет міської ради відповідно до повноважень, встановлених чинним законодавством.

1.7. Благоустрій здійснюється в обов’язковому порядку на всій території Сватівської міської ради. Правила є обов’язковими для виконання всіма розташованими на території ради суб’єктами господарювання, місцевим органом виконавчої влади, їх посадовими особами, а також громадянами, які постійно або тимчасово проживають на території ради.

1.8. За невиконання, неналежне виконання Правил, посадові особи, суб’єкти підприємницької діяльності, громадяни притягаються до відповідальності у відповідності з нормами Кодексу України про адміністративні правопорушення (надалі – КУПАП).

1.9. Повноваження Сватівської міської ради у сфері благоустрою визначені Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», „Про благоустрій населених пунктів”, “Про органи самоорганізації населення”, цими Правилами, іншими нормативно-правовими актами України.

1.10. Сватівська міська рада забезпечує вільний доступ населення, підприємств, установ, організацій всіх форм власності до цих Правил. Правила є відкритими та доступними.
Правила забезпечують державні, громадські та приватні інтереси.

1.11. Правила благоустрою  Сватівської міської є обов’язковим для виконання громадянами, підприємствами, установами, організаціями на території ради.

 

2. У цих Правилах наведені нижче терміни вживаються в таких значеннях:

 

прилегла територія - територія, яка межує із об’єктом благоустрою (його частиною) або спорудою (тимчасовою спорудою), розташованою на об’єкті благоустрою по його периметру;

благоустрій населених пунктів – комплекс робіт з інженерного захисту, розчищення, осушення та озеленення території, а також соціально-економічних, організаційно-правових та екологічних заходів з покращення мікроклімату, санітарного очищення, зниження рівня шуму та інше, що здійснюється на території міста з метою її раціонального використання, належного утримання та охорони, створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля;

балансоутримувач – власник або юридична особа, яка за договором з власником утримує на балансі відповідне майно, а також веде бухгалтерську, статистичну та іншу, передбачену законодавством, звітність; здійснює розрахунки коштів, необхідних для своєчасного проведення капітального і поточного ремонтів та утримання, а також забезпечує управління цим майном і несе відповідальність за його експлуатацію згідно із законодавством;

вулично-дорожня мережа – призначена для руху транспортних засобів і пішоходів мережа вулиць, доріг,  внутрішньоквартальні та інші проїзди, тротуари, пішохідні і велосипедні доріжки, набережні, майдани, площі, а також автомобільні стоянки та майданчики для паркування транспортних засобів з інженерними та допоміжними спорудами, технічними засобами організації дорожнього руху;

відходи – будь-які речовини, матеріали і предмети, що утворились у процесі виробництва чи споживання, а також товари (продукція), що повністю або частково втратили свої споживчі властивості  і не мають подальшого використання за місцем їх утворення чи виявлення і від яких їх власник позбувається, має намір або повинен позбутися шляхом утилізації чи видалення.

заходи з благоустрою міста – роботи щодо відновлення, належного утримання та раціонального використання територій, охорони та організації упорядкування об’єктів благоустрою з урахуванням особливостей їх використання;

зелені насадження – деревна, чагарникова, квіткова та трав’яна рослинність природного і штучного походження на визначеній території населеного пункту;

зовнішнє освітлення – освітлення вулично-дорожньої мережі, житлових кварталів та масивів, парків, територій будь-яких інших об’єктів за допомогою штучних джерел світла, перетворюючи електричну енергію у світлову;

користувач земельної ділянки – юридична особа або фізична особа, яка має належним чином оформлений та зареєстрований документ, що посвідчує право користування земельною ділянкою із визначеним цільовим призначенням;

мала архітектурна форма декоративно-технологічного призначення – невелика споруда, технічний пристрій, що зводиться (розміщується) під час благоустрою території для організації міського середовища та забезпечення необхідних експлуатаційних характеристик і вимог: лавки, фонтани, світильники, парапети, підпірні стінки, урни, огорожі, газонні огорожі, будки постів регулювання дорожнього руху, телефонні кабіни, малі спортивні споруди, елементи благоустрою, щити для газет, об'яв, вивісок та інші елементи (визначення у частині 1 статті 28 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»);

прибудинкова територія – територія навколо багатоквартирного будинку, визначена актом на право власності чи користування земельною ділянкою і призначена для обслуговування багатоквартирного будинку;

суб'єкти благоустрою - органи державної влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, незалежно від форм власності, фізичні особи - підприємці, органи самоорганізації населення, громадяни;

територія – сукупність земельних ділянок, які використовуються для розміщення об’єктів загального користування: парків, скверів, бульварів, вулиць, провулків, площ, узвозів, проїздів, шляхів, майданів, набережних, прибудинкових територій, пляжів, кладовищ, рекреаційних, оздоровчих, навчальних, спортивних, історико-культурних, об’єктів промисловості, комунально- складських та інших об’єктів у межах міста;

територія загального користування - парки, сквери, сади, рекреаційні зони, майданчики (дитячі, спортивні), площі, набережні, вулиці, провулки, проїзди, пішохідні та велосипедні доріжки, кладовища та інші території загального користування;

тимчасова споруда для здійснення підприємницької діяльності – невелика споруда площею забудови до 30 м кв., яка виконується із полегшених конструкцій і встановлюється тимчасово без улаштування фундаментів (визначення у частині 2 статті 28 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»);

утримання в належному стані території – використання її за призначенням відповідно до генерального плану міста, іншої містобудівної документації, правил благоустрою території міста, а також санітарне очищення території, її озеленення, збереження та відновлення об’єктів благоустрою;

утримання будинків і прибудинкових територій –  господарська діяльність, спрямована на задоволення потреби фізичної чи юридичної особи щодо забезпечення експлуатації та/або ремонту жилих та нежилих приміщень, будинків і споруд, комплексів будинків і споруд, а також утримання прилеглої до них (прибудинкової) території відповідно до вимог  нормативів, норм, стандартів, порядків і правил згідно із законодавством;

червоні лінії – визначені в містобудівній документації відносно пунктів геодезичної мережі межі існуючих та запроектованих вулиць, доріг, майданів, які розділяють території забудови та території іншого призначення;

3. Фінансування заходів з благоустрою населених пунктів, утримання та ремонт об'єктів благоустрою здійснюється за рахунок коштів їх власників або користувачів, якщо це передбачено умовами відповідних договорів, а також за рахунок пайових внесків власників тимчасових споруд, розміщених на території об'єкта благоустрою, інших передбачених законом джерел фінансування.

Фінансування заходів з благоустрою населених пунктів може здійснюватися за рахунок коштів державного бюджету, місцевих бюджетів, коштів підприємств, установ, організацій, добровільних внесків юридичних осіб та громадян, інших джерел, передбачених законом.

3.1. За рахунок коштів державного бюджету фінансуються:

1) заходи на виконання державних програм благоустрою населених пунктів;

2) роботи з підготовки проектів законів, інших нормативно-правових актів у сфері благоустрою населених пунктів;

3) роботи з благоустрою, що проводяться на землях державної форми власності;

4) охорона та утримання об'єктів благоустрою, переданих органами державної влади, на баланс підприємствам, установам, організаціям;

5) роботи з утворення територій і об'єктів рекреаційного призначення, які належать до державної власності.

3.2. За рахунок коштів місцевих бюджетів фінансуються:

1) заходи з виконання місцевих програм благоустрою населених пунктів, у тому числі проектів благоустрою територій населених пунктів;

2) охорона та утримання об'єктів благоустрою комунальної форми власності, переданих органами місцевого самоврядування на баланс підприємствам, установам, організаціям;

3) охорона, утримання та розвиток зелених насаджень на об'єктах благоустрою комунальної форми власності;

4) роботи з утворення об'єктів рекреаційного призначення, які належать до комунальної власності;

5) організація санітарного очищення територій, які належать до комунальної власності.

3.3. За рахунок коштів підприємств, установ, організацій фінансуються заходи, спрямовані на:

1) благоустрій, виконання робіт з ремонту і реконструкції доріг внутрішньогосподарського користування, озеленення, утримання в належному стані території, яка їм належить на праві власності або праві користування;

2) усунення на закріплених за ними об'єктах благоустрою (їх частинах) пошкодження інженерних мереж, елементів благоустрою, а також наслідків аварій, що сталися з їх вини.

Благоустрій прибудинкових територій об'єктів нового будівництва, реконструкції та капітального ремонту будівель та споруд здійснюється за рахунок коштів забудовників (інвесторів).

Благоустрій прибудинкової території багатоквартирного будинку здійснюється за рахунок коштів власників житлових і нежитлових приміщень у багатоквартирному будинку, отриманих як плата за надання послуг з утримання будинків, споруд та прибудинкової території.

Власник тимчасової споруди торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення, розташованої на території об'єкта благоустрою державної або комунальної власності, на умовах договору, укладеного із підприємством або балансоутримувачем об’єкта благоустрою, може фінансувати утримання прилеглої до тимчасової споруди території шляхом оплати пайової участі з утримання в належному стані об'єкта благоустрою.

Підприємства, установи, організації можуть на добровільних засадах здійснювати внески на фінансування заходів з благоустрою території населеного пункту.

3.4. Благоустрій присадибних ділянок фінансується за рахунок коштів їх власників або користувачів. Громадяни можуть на добровільних засадах здійснювати фінансування заходів з благоустрою території населеного пункту, мікрорайону, кварталу, вулиці або прибудинкової території за місцем проживання.

3.5. Громадяни та юридичні особи є відповідальними за порушення цих Правил згідно з вимогами законодавства України.

 

 IІ. Порядок здійснення благоустрою та утримання територій об’єктів благоустрою

 

2.1. Благоустрій територій здійснюється з урахуванням особливостей таких територій відповідно до вимог законодавства та нормативно-технічних документів.

Проектування та будівництво об’єктів будівництва на об’єктах благоустрою здійснюється відповідно до вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», а також ДБН Б.2.2-5:2011 «Планування та забудова міст, селищ і функціональних територій. Благоустрій територій».

Забороняється провадження господарської діяльності, експлуатація об’єктів, інші втручання в природне середовище і ландшафти, у тому числі видобування корисних копалин, використання техногенних родовищ корисних копалин, якщо не забезпечено в повному обсязі додержання екологічних умов, передбачених у висновку з оцінки впливу на довкілля, рішенні про провадження планованої діяльності та проектах будівництва, розширення, перепрофілювання, ліквідації (демонтажу) об’єктів, інших втручань у природне середовище і ландшафти, у тому числі видобування корисних копалин, використання техногенних родовищ корисних копалин, а також змін у цій діяльності або подовження строків її провадження.

Діяльність підприємств тимчасово забороняється (зупиняється) у разі порушення законодавства у сфері оцінки впливу на довкілля, зокрема у разі недотримання під час провадження господарської діяльності, експлуатації об’єктів, інших втручань у природне середовище і ландшафти, у тому числі з видобуванням корисних копалин, використанням техногенних родовищ корисних копалин, екологічних умов, передбачених у висновку з оцінки впливу на довкілля, рішенні про провадження планованої діяльності та проектах будівництва, розширення, перепрофілювання, ліквідації (демонтажу) об’єктів, інших втручань у природне середовище і ландшафти, у тому числі з видобуванням корисних копалин, використанням техногенних родовищ корисних копалин, а також змін у цій діяльності або подовження строків її провадження, - до моменту забезпечення виконання таких екологічних умов.

Підставою для припинення діяльності підприємства чи окремих його цехів (дільниць) і одиниць обладнання є провадження планованої діяльності, яка підлягає оцінці впливу на довкілля, без здійснення такої оцінки та отримання рішення про провадження планованої діяльності або систематичні порушення у сфері оцінки впливу на довкілля, що не можуть бути усунені з технічних, економічних або інших причин.

Рішення про тимчасову заборону (зупинення) або припинення діяльності підприємств у разі порушення ними законодавства про оцінку впливу на довкілля приймається виключно судом за позовом центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, його територіальних органів або за позовом інших осіб, права та інтереси яких порушено.

2.2. Утримання об’єктів благоустрою здійснюється відповідно до статті 15 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» та Порядку проведення ремонту та утримання об’єктів благоустрою населених пунктів, затвердженого наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 23 вересня 2003 року № 154, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 лютого 2004 року за № 189/8788.

2.3. Сватівська міська рада має право утворювати підприємства для утримання об’єктів благоустрою державної та комунальної власності. У разі відсутності таких підприємств Сватівська міська рада в межах своїх повноважень визначає на конкурсних засадах відповідно до закону балансоутримувачів таких об’єктів.

Утримувачем об'єктів благоустрою комунальної форми власності є комунальне підприємство Сватівської міської ради, що наділене відповідними повноваженнями за Статутом. Орган місцевого самоврядування у межах своїх повноважень має право додатково визначити на конкурсних засадах балансоутримувача об’єктів благоустрою відповідно до Положення про порядок конкурсного відбору підприємств з утримання об'єктів благоустрою населених пунктів, затвердженого наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 11 листопада 2005 року №160, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 06 грудня 2005 року за № 1460/11740.

Балансоутримувача, що здійснюватиме утримання і ремонт об’єкта благоустрою, який перебуває у приватній власності, визначає власник такого об’єкта благоустрою.

2.4. Підприємство та балансоутримувач забезпечують належне утримання і своєчасний ремонт об’єкта благоустрою власними силами або можуть на конкурсних засадах залучати для цього інші підприємства, установи та організації.

2.5. Сватівська міська рада за поданням підприємства чи балансоутримувача щорічно затверджує заходи з утримання та ремонту об'єкта благоустрою комунальної власності на наступний рік та передбачає кошти на виконання цих заходів. Орган державної влади та орган місцевого самоврядування, підприємство та балансоутримувач несуть відповідальність за виконання затверджених заходів у повному
обсязі.

2.6. Власник тимчасової споруди торговельного, побутового,
соціально-культурного чи іншого призначення, розташованої на
території об'єкта благоустрою державної та комунальної власності,
зобов'язаний забезпечити належне утримання прилеглої до тимчасової
споруди території або може брати пайову участь в утриманні цього
об'єкта благоустрою на умовах договору, укладеного із підприємством або балансоутримувачем.

Типовий договір щодо пайової участі в утриманні об’єкта
благоустрою затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства.

2.7. Власник об’єкта благоустрою щодо об’єктів приватної
власності, орган державної влади та орган місцевого самоврядування
щодо об’єктів благоустрою державної та комунальної власності
відповідно до законодавства забезпечує встановлення на об’єкті благоустрою громадських вбиралень.

Тарифи на послуги з користування громадськими вбиральнями
встановлюються Сватівською міською радою відповідно до
порядку формування цих тарифів, затвердженого Кабінетом Міністрів України.

Роботи з ремонту та утримання об'єктів благоустрою мають бути спрямовані на забезпечення та збереження їх технічного та естетичного стану, підвищення експлуатаційних якостей, у тому числі шляхом створення безпечних і  сприятливих умов пересування для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, та продовження їх строків служби.

2.8. Балансоутримувач забезпечує належне утримання та своєчасний ремонт об'єкта благоустрою власними силами або може на конкурсних засадах залучати до цього інші підприємства, організації.

2.9. Власник, за поданням балансоутримувача, щорічно затверджує заходи з утримання та ремонту об'єкта благоустрою на наступний рік та передбачає кошти на виконання цих заходів. Затверджується також перелік об'єктів проведення капітального ремонту. Балансоутримувач об'єктів благоустрою несе повну відповідальність за виконання затверджених заходів у повному обсязі.

2.10. На території об'єкта благоустрою відповідно до затвердженої містобудівної документації можуть бути розташовані будівлі та споруди торговельного, соціально-культурного, спортивного та іншого призначення. Власники цих будівель та споруд зобов'язані забезпечити належне утримання наданої їм у встановленому порядку земельної ділянки, а також можуть на умовах договору, укладеного з балансоутримувачем, забезпечувати належне утримання іншої закріпленої за ними території (прилеглої території) та/або брати пайову участь в утриманні об'єкта благоустрою.

2.11. Відповідно до п. 8 цього розділу балансоутримувач затверджує обсяги робіт і необхідну суму коштів на утримання і поточний ремонт кожного об'єкта. Роботи з поточного ремонту і утримання об'єктів благоустрою проводяться згідно з технологічними картами, затвердженими балансоутримувачем в установленому порядку.

2.12. Роботи з капітального ремонту об'єктів благоустрою населених пунктів, які відповідно до законодавства є об'єктами будівництва, проводяться відповідно до вимог Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності".

2.13. Строки виконання робіт з капітального ремонту об'єкта благоустрою визначаються в проектній документації.

2.14. Усі незначні відхилення, які виникли в процесі проведення ремонтно-будівельних робіт і не змінюють принципів прийнятого рішення та не впливають на міцність конструкцій, погоджуються з балансоутримувачем та/або з організацією, яка є замовником робіт, а також з проектною організацією, яка розробляла проектно-кошторисну документацію.

2.15 Додаткові, не враховані проектною документацією, роботи оформляються відповідно до чинного законодавства.

2.16 В обсяги виконаних робіт з капітального ремонту не повинна включатися вартість устаткування окремих деталей, механізмів та елементів, які перебувають у справному стані і знімаються лише на час ремонту об'єктів благоустрою.

Благоустрій та утримання парків (гідропарків, лісопарків, лугопарків, парків культури і відпочинку, парків - пам’яток садово-паркового мистецтва, спортивних, дитячих, меморіальних та інших (далі – парків)) рекреаційних зон, садів, скверів і майданчиків здійснюється відповідно до планів, розроблених балансоутримувачем чи підприємством, що здійснює утримання об’єктів благоустрою, та затверджених Сватівською міською радою, а об’єкта, який перебуває у приватній власності, - його власником.

Благоустрій та утримання парків, що належать до територій та об’єктів природно-заповідного фонду, здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про природно-заповідний фонд України».

2.17. Благоустрій та утримання у належному стані парків, рекреаційних зон, садів, скверів і розташованих на їхніх територіях майданчиків для дозвілля здійснюється з дотриманням вимог Законів України «Про благоустрій населених пунктів», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про оцінку впливу на довкілля», а також:

Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10 квітня 2006 року № 105, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 27 липня 2006 року за № 880/12754;

Правил будови і безпечної експлуатації атракціонної техніки, затверджених наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 01 березня 2006 року № 110, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 07 квітня 2006 року за № 405/12279;

Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30 грудня 2014 року № 1417, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 березня 2015 року за № 252/26697;

Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 17 березня 2011 року № 145, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 квітня 2011 року за № 457/19195;

ДБН В.2.3-5-2017 «Вулиці та дороги населених пунктів»;

інших нормативно-правових актів та нормативно-технічних документів.

2.18. Благоустрій рекреаційних зон, що використовуються для організованого масового відпочинку та купання, здійснюється із дотриманням вимог нормативно-технічних документів, якими визначаються гігієнічні вимоги до зон рекреації водних об’єктів.

2.19. Благоустрій територій оздоровчих закладів здійснюється із дотриманням вимог Державних санітарних правил розміщення, улаштування та експлуатації оздоровчих закладів, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19 червня 1996 року № 172, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 24 липня 1996 року за № 378/1403.

2.20. Не допускається знищення чи пошкодження елементів благоустрою на територіях парків, рекреаційних зон, садів, скверів і майданчиків.

2.21. Господарська зона парків, рекреаційних зон, садів, скверів і майданчиків з контейнерними майданчиками та громадськими вбиральнями розташовується не ближче ніж 50 м від місць масового скупчення людей (танцювальні, естрадні майданчики, фонтани, головні алеї, видовищні павільйони).

2.22. Кількість урн для сміття на територіях парків, рекреаційних зон, садів, скверів і розташованих на їхніх територіях майданчиків для дозвілля встановлюють з розрахунку одна урна на 800 м2 площі. На головних алеях парку відстань між урнами повинна бути не більше ніж 40м.

2.23. Біля кожної тимчасової споруди торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності встановлюють урну для сміття місткістю не менше ніж 0,01 м3.

2.24. Кількість контейнерів для сміття на господарських майданчиках парків, рекреаційних зон, садів, скверів і майданчиків визначається за показником середнього утворення відходів за три дні.

2.25. Основне прибирання парків здійснюється після їх закриття та до восьмої години ранку. Протягом дня необхідно збирати відходи, у тому числі екскременти тварин, опале листя, проводити патрульне прибирання, поливати зелені насадження.

2.26. Поливальні пристрої повинні бути в справному стані, їх мають регулярно оглядати і ремонтувати.

2.27. Поверхневі і заглиблені поливальні мережі водогону на зиму підлягають консервації із дотриманням вимог Правил технічної експлуатації систем водопостачання та водовідведення населених пунктів України, затверджених наказом Державного комітету України по житлово-комунальному господарству від 05 липня 1995 року № 30, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 21 липня 1995 року за № 231/767.

2.28. Благоустрій територій об’єктів культурної спадщини здійснюється відповідно до:

2.28.1. Закону України «Про благоустрій населених пунктів»;

2.28.2. Закону України «Про охорону культурної спадщини»: межі, зони охорони, обсяги і строки проведення робіт з консервації, реставрації, реабілітації, музеєфікації, ремонту і пристосування об'єктів культурної спадщини, благоустрою історико-культурного заповідника та упорядження історико-культурної заповідної території, а також заходи з охорони і використання об'єктів культурної спадщини, збереження і відтворення традиційного характеру середовища визначаються відповідно у плані організації території історико-культурного заповідника або плані організації історико-культурної заповідної території - науково-проектній документації, що розробляється відповідно до закону в порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини.

2.28.3. постанови Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 року № 318 «Про затвердження Порядку визначення меж та режимів використання історичних ареалів населених місць, обмеження господарської діяльності на території історичних ареалів населених місць»;

2.28.4. постанови Кабінету Міністрів України від 26 липня 2001 року № 878 «Про затвердження Списку історичних населених місць України»;

2.28.5. постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2001 року № 1768 «Про затвердження Порядку укладення охоронних договорів на пам’ятки культурної спадщини»;

2.28.6. Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30 грудня 2014 року № 1417, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 березня 2015 року за № 252/26697;

2.28.7. ДБН Б.2.2-5:2011 «Планування та забудова міст, селищ і функціональних територій. Благоустрій територій»;

2.28.8. ДБН 360-92** «Містобудування. Планування та забудова міських і сільських поселень»;

2.28.9. ДСТУ Б Б.2.2-10:2016 «Склад та зміст науково-проектної документації щодо визначення меж і режимів використання зон охорони пам’яток архітектури та містобудування».

2.29. Власник або уповноважений ним орган, користувач зобов'язані утримувати території пам'яток культурної та історичної спадщини, пам’ятників у належному стані, своєчасно проводити ремонт, захищати від пошкодження, руйнування або знищення відповідно до вимог законодавства.

Використання пам'яток культурної та історичної спадщини, пам’ятників повинно здійснюватися відповідно до режимів, встановлених органами охорони культурної спадщини, у такий спосіб, що потребує якнайменших змін і доповнень та забезпечує збереження їх матеріальної автентичності, просторової композиції, а також елементів обладнання, упорядження, оздоблення тощо.

Власники пам'яток або їхніх частин або уповноважені ними органи, незалежно від форм власності на ці пам'ятки, зобов'язані укласти з відповідним органом охорони культурної спадщини охоронний договір.
Прибирання, збір та вивезення сміття здійснюється згідно із загальним порядком санітарного очищення територій.

2.30. Облік та охорона рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тваринного і рослинного світу, занесених до Червоної книги України, розташованих на об’єктах благоустрою, здійснюється відповідно до Закону України «Про Червону книгу України» та Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10 квітня 2006 року № 105, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 27 липня 2006 року за № 880/12754.

2.31. Утримання та ремонт об’єктів благоустрою вулично-дорожньої мережі населених пунктів здійснюється з дотриманням вимог: Закону України «Про дорожній рух»;

Закону України «Про автомобільні дороги»;

Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 березня 1994 року № 198;

Технічних правил ремонту і утримання вулиць та доріг населених пунктів, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 14 лютого 2012 року № 54, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 березня 2012 року за № 365/20678;

Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30 грудня 2014 року № 1417, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 березня 2015 року за № 252/26697;

ДСТУ 3090-95 «Безпека дорожнього руху. Організація робіт з експлуатації міських вулиць та доріг. Загальні положення»;

ДСТУ 3587-97 «Безпека дорожнього руху. Автомобільні дороги, вулиці та залізничні переїзди. Вимоги до експлуатаційного стану»;

ДБН В.2.3-5-2017 «Вулиці та дороги населених пунктів».

2.32. Власник або балансоутримувач об’єкта благоустрою вулично-дорожньої мережі населеного пункту забезпечує утримання такого об’єкта з необхідною кількістю машин, механізмів, спеціалізованої техніки, посипних матеріалів та реагентів.

2.33. Озеленення об’єктів благоустрою вулично-дорожньої мережі здійснюється відповідно до Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10 квітня 2006 року № 105, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 27 липня 2006 року за № 880/12754.

2.34. Суб’єкти господарської діяльності, які є власниками земельних ділянок та/або землекористувачами, а також власники та/або користувачі тимчасових споруд, що розташовані в межах «червоних ліній» вулиць і доріг, зобов’язані на закріпленій території:

забезпечувати утримання та ремонт відповідної території;

утримувати та забезпечувати належний технічний стан охоронної зони інженерних комунікацій, обладнання, споруд та інших елементів дорожніх об’єктів, що використовуються, відповідно до їх функціонального призначення;

у разі виявлення небезпечних умов в експлуатації споруд і об’єктів, аварій і руйнувань, що призвели до виникнення перешкод у дорожньому русі або загрожують збереженню елементів дорожніх об’єктів, негайно повідомляти власників дорожніх об’єктів або уповноважених ними органів, а також територіальний орган або підрозділ Національної поліції України;

дотримуватись вимог норм і правил щодо охорони дорожніх об’єктів.

2.35.. У межах «червоних ліній» вулиць і доріг забороняється:

розміщувати споруди та об’єкти;

смітити, псувати дорожнє покриття, обладнання, зелені насадження;

спалювати сміття, опале листя та інші відходи, складати їх для тривалого зберігання;

скидати промислові та меліоративні води в систему дорожнього зливостоку;

встановлювати намети;

випасати худобу та свійську птицю;

скидати сніг.

2.36. Місця проведення дорожніх робіт з утримання або ремонту об’єктів благоустрою на вулично-дорожній мережі повинні мати відповідне огородження, тимчасові дорожні знаки та належне освітлення в нічний час.

2.37. Усі дорожні об’єкти згідно з їх класифікацією та значенням підлягають інвентаризації, технічному обліку власниками дорожніх об’єктів або уповноваженими ними органами.

2.38. Розміри, форма та розміщення дорожніх знаків повинні відповідати вимогам Правил дорожнього руху, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 року № 1306 (далі - Правила дорожнього руху), та ДСТУ 4100-2014 «Знаки дорожні. Загальні технічні умови. Правила застосування».

Розміри, форма та колір дорожньої розмітки повинні відповідати вимогам Правил дорожнього руху та ДСТУ 2587:2010 «Безпека дорожнього руху. Розмітка дорожня. Загальні технічні вимоги. Методи контролювання. Правила застосування».

Дорожні огородження мають відповідати вимогам ДСТУ 2734 «Огородження дорожнє тросового типу. Загальні технічні умови», ДСТУ 2735-94 «Огородження дорожні і напрямні пристрої. Правила застосування. Вимоги безпеки дорожнього руху», ДСТУ Б В.2.3-10-2003 «Огородження дорожнє парапетного типу. Загальні технічні умови», ДСТУ Б В.2.3-11-2004 «Огородження дорожнє перильного типу. Загальні технічні умови», ДСТУ Б В.2.3-12-2004 «Огородження дорожнє металеве бар’єрного типу. Загальні технічні умови», ДСТУ 7168:2010 «Безпека дорожнього руху. Огородження дорожні тимчасові. Загальні технічні умови».

2.39. Обмеження або заборона дорожнього руху під час виконання робіт на автомобільних дорогах, вулицях, залізничних переїздах здійснюється відповідно до вимог Законів України «Про дорожній рух», «Про автомобільні дороги».

2.40. Утримання штучних споруд вулично-дорожньої мережі здійснюється з додержанням вимог Технічних правил ремонту і утримання вулиць та доріг населених пунктів, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 14 лютого 2012 року № 54, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 березня 2012 року за № 365/20678, та нормативно-технічних документів.

Обстеження мостів і труб здійснюється з дотриманням вимог законодавства та ДБН В 2.3-6-2009 «Споруди транспорту. Мости та труби. Обстеження та випробування».

2.41. На територіях автостоянок забезпечується додержання Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 17 березня 2011 року № 145, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 квітня 2011 року за № 457/19195, вимог цих Типових правил, встановленого порядку паркування.

Утримання у належному стані територій автостоянок здійснюють із дотриманням вимог Правил зберігання транспортних засобів на автостоянках, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 22 січня 1996 року № 115, Правил паркування транспортних засобів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2009 року № 1342, та Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30 грудня 2014 року № 1417, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 березня 2015 року за № 252/26697;

2.42. Роботи з утримання в належному стані територій автостоянок включають:

очищення, миття, відновлення і заміну дорожніх знаків та інформаційних стендів (щитів), належне утримання дорожньої розмітки місць для стоянки або паркування, в’їздів та виїздів, а також транспортних або пішохідних огороджень (у разі наявності);

систематичне очищення території та під’їзних шляхів від пилу, сміття та листя шляхом їх підмітання та миття;

забезпечення постійного очищення території та під’їзних шляхів від снігу, починаючи з початку снігопаду, та від ожеледі, починаючи з моменту її виникнення, і обробки їх фрикційними та іншими протиожеледними матеріалами;

утримання та поточний ремонт дорожнього покриття і під’їзних шляхів, а також систем поверхневого водовідведення у межах території (у разі наявності);

забезпечення функціонування паркувальних автоматів, в’їзних та виїзних терміналів (очищення, миття, фарбування, відновлення їх роботи, заміна окремих деталей, планові обстеження, нагляд за справністю, їх технічна підтримка та програмне забезпечення);

забезпечення утримання та належного функціонування засобів та обладнання зовнішнього освітлення території;

утримання контрольно-пропускного пункту, приміщення для обслуговуючого персоналу, вбиралень, побутових приміщень тощо (у разі наявності);

забезпечення функціонування систем відеоспостереження за рухом транспортних засобів на їх території і табло із змінною інформацією про наявність вільних місць (у разі їх наявності), яке розташовується на в’їзді;

утримання систем протипожежного захисту та зовнішнього протипожежного водопроводу;

утримання первинних засобів пожежогасіння (вогнегасників), пожежного інвентарю, обладнання та засобів пожежогасіння;

утримання зелених насаджень, їх охорона та відновлення.

На автостоянках забороняється: засмічувати територію, мити транспортні засоби в непередбачених для цього місцях, розпалювати вогнища, здійснювати торгівлю, зливати відпрацьовані мастила на землю чи дорожнє покриття, псувати обладнання місць стоянки, паркування, пошкоджувати зелені насадження.

Автостоянки використовують виключно за цільовим призначенням.

2.43. Утримання територій пляжів у належному стані здійснюється з дотриманням вимог Водного кодексу України, Закону України «Про благоустрій населених пунктів» і Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 17 березня 2011 року № 145, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 квітня 2011 року за № 457/19195.

2.44.. Утримання кладовищ, а також інших місць поховання здійснюється з дотриманням вимог:

Закону України «Про поховання та похоронну справу»;

Порядку утримання кладовищ та інших місць поховань, затвердженого наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 19 листопада 2003 року № 193, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 08 вересня 2004 року за № 1113/9712;

Державних санітарних правил та норм «Гігієнічні вимоги щодо облаштування і утримання кладовищ в населених пунктах України» (ДСанПіН 2.2.2.028-99), затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України від 01 липня 1999 року № 28.

2.45. Утримання дитячих, спортивних та інших майданчиків для дозвілля та відпочинку здійснюється з додержанням санітарних і технічних норм, які забезпечують безпечне користування ними. Наявне обладнання, спортивні, розважальні та інші споруди, інші елементи благоустрою повинні підтримуватися у належному технічному стані, своєчасно очищатися від бруду, сміття, снігу, льоду. Не допускається наявність небезпечного для життя та здоров’я громадян обладнання, елементів благоустрою.

2.46. Утримання майданчиків та зон для вигулу домашніх тварин здійснюється з дотриманням вимог статті 30-1 Закону України «Про благоустрій населених пунктів».

2.47. Порядок проведення робіт з технічної інвентаризації та паспортизації об’єктів благоустрою визначається Інструкцією з проведення технічної інвентаризації та паспортизації об’єктів благоустрою населених пунктів, затвердженою наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 29 жовтня 2012 року № 550, зареєстрованою у Міністерстві юстиції України 19 листопада 2012 року за № 1937/22249.

 

ІІІ. Вимоги до впорядкування територій підприємств, установ, організацій у сфері благоустрою населених пунктів Сватівської міської ради

 

3.1. Підприємства, установи, організації, які розміщуються на території об’єкта благоустрою, можуть утримувати закріплену за ними територію або брати пайову участь в утриманні цього об’єкта на умовах договору, укладеного із балансоутримувачем.

Визначення меж утримання територій, прилеглих до території підприємств, установ, організацій, здійснюється відповідно до розділу VIІ цих Правил.

Визначення обсягів пайової участі підприємств, установ, організацій (В), які розміщуються на території об’єкта благоустрою, в утриманні цього об’єкта здійснює Сватівська міська рада за формулою

В = Пз х Сбв,

Пз - загальна площа території, закріпленої за підприємством, установою, організацією; Сбв - Сбв базова вартість одного квадратного метра земель у межах населеного пункту, визначена у технічній документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок у межах населених пунктів. 3.2. Підприємства, установи й організації на власних та закріплених територіях повинні здійснювати увесь комплекс робіт, спрямованих на забезпечення та постійне підтримання чистоти і порядку, збереження зелених насаджень, а саме:

3.2.1. забезпечення постійного прибирання сміття, побутових відходів, бруду, опалого листя, снігу з метою утримання об’єктів благоустрою та прилеглих територій у належному санітарному стані (тротуари прибираються вздовж всієї ділянки будинку, домоволодіння (в межах належності) - до бордюрного каменю);

3.2.2. забезпечення вивезення сміття, бруду, побутових відходів, опалого листя на відведені для цього ділянки або об’єкти поводження з відходами. Вивезення сміття, побутових відходів здійснюється шляхом укладення відповідних договорів із підприємствами;

3.2.3. регулярне миття об’єктів та елементів благоустрою (у разі їх придатності до миття) з періодичністю, яка дасть можливість забезпечити їх утримання у належному санітарному стані;

3.2.4. регулярне прибирання контейнерних майданчиків з періодичністю, яка дасть можливість забезпечити їх утримання у належному санітарному стані;

3.2.5. утримання приміщень громадських вбиралень, у тому числі дворових, вбиралень на кінцевих зупинках громадського транспорту у належному санітарному та технічному стані;

3.2.6. очищення опор ліній електропередач, стовбурів дерев, стовпів, парканів, будівель, інших елементів благоустрою від оголошень, реклам, вивішених у недозволених місцях;

3.2.7. спостереження за станом водоприймальних та оглядових колодязів підземних інженерних мереж, колодязів пожежних гідрантів. У разі виявлення відкритих люків або інших недоліків в утриманні інженерних мереж про це повідомляють організації, які їх експлуатують, для негайного приведення цих мереж у належний стан;

3.2.8. регулярне знищення бур’янів, скошення трави заввишки більше ніж 10 см, видалення сухостійних дерев та чагарників, видалення сухого та пошкодженого гілля та забезпечення їх видалення;

3.2.9. регулярне обстеження власних та прилеглих (закріплених) територій з метою виявлення амброзії полинолистої, інших карантинних рослин, вжиття негайних заходів з їх знищення;

3.2.10. здійснення заходів, що забезпечують збереження зелених насаджень, квітників, газонів;

3.2.11. вжиття протягом року необхідних заходів боротьби зі шкідниками та хворобами зелених насаджень, а також з поширенням сезонних комах і кліщів, що становлять загрозу здоров’ю населення;

3.2.12. проведення у повному обсязі заміни засохлих та пошкоджених кущів і дерев;

3.2.13. усунення на закріплених за ними об’єктах благоустрою (їх частинах) за власний рахунок та в установлені строки пошкоджень інженерних мереж або наслідків аварій, що сталися з їх вини;

3.2.14. усунення на закріплених за ними об’єктах благоустрою (їх частинах) наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

3.3. Підприємства, установи, організації, фізичні особи, які експлуатують ліхтарі вуличного освітлення, засоби та обладнання зовнішнього освітлення, світлових покажчиків розміщення пожежних гідрантів, установки з декоративного підсвічування будинків, будівель, споруд, вивісок, вітрин, світлової реклами, зобов’язані забезпечувати їх належний режим роботи та технічний стан.
Усі вітрини повинні бути обладнані спеціальною освітлювальною апаратурою, переважно енергозберігаючою.

3.4. Освітлення має бути рівномірним і не повинно засліплювати учасників дорожнього руху та освітлювати квартири житлових будинків.

Вуличне освітлення повинно вмикатися відповідно до встановленого графіка залежно від пори року та природних умов.

Розміщення обладнання архітектурно-художнього освітлення на фасаді будівель та споруд здійснюється виключно на підставі згоди власника будівлі або приміщень.

На пішохідних переходах, а також ділянках автомобільних доріг, проспектах, магістралях з високим рівнем небезпеки відключення освітлення у темний час доби забороняється.

ІV. Права та обов'язки громадян у сфері благоустрою населених пунктів Сватівської міської ради

4.1. Громадяни у сфері благоустрою міста мають право:

4.1.1. . Користуватись об'єктами благоустрою міста.

4.1.2. Брати участь в обговоренні правил та проектів благоустрою території міста.

4.1.3. Вносити на розгляд органів місцевого самоврядування, уповноважених ними підприємств, установ та організацій пропозиції з питань благоустрою міста.

4.1.4. Отримувати в установленому законом порядку повну та достовірну інформацію про затвердження правил благоустрою території та внесення до них змін, а також роз'яснення їх змісту.

4.1.5. Брати участь у здійсненні заходів з благоустрою міста, озелененні та утриманні в належному стані садиб, дворів, парків, площ, вулиць, кладовищ, братських могил, обладнанні дитячих і спортивних майданчиків, ремонті шляхів і тротуарів, інших об'єктів благоустрою.

4.1.6. Вимагати негайного виконання робіт з благоустрою міста в разі, якщо невиконання таких робіт може завдати шкоди життю, здоров'ю або майну громадян, фізичних або юридичних осіб.

4.1.7. Звертатись до суду з позовом про відшкодування шкоди, заподіяної майну чи здоров'ю громадян унаслідок дій чи бездіяльності балансоутримувачів об'єктів благоустрою.

4.2. Громадяни у сфері благоустрою міста зобов'язані:

4.2.1. Утримувати в належному стані закріплені за ними в установленому порядку території;

4.2.2. Дотримуватися правил благоустрою території міста;

4.2.3. Не порушувати права і законні інтереси інших суб'єктів благоустрою міста;

4.2.4. Відшкодовувати в установленому порядку збитки, завдані порушенням законодавства з питань благоустрою міста;

4.2.5. Забезпечувати самостійно або разом з іншими громадянами видалення твердих побутових відходів згідно з вимогами діючих санітарних норм та норм їх утворення (за винятком випадків, коли плата за вивезення відходів враховується у складі квартплати або плати за утримання будинків та споруд прибудинкових територій);

4.2.6. Забезпечувати вивезення та розміщення твердих побутових відходів на полігоні ТПВ м. Сватове;

4.2.7. Укладати договори з юридичною особою, яка визначена виконавцем послуг на вивезення побутових відходів, здійснюють оплату таких послуг та забезпечувати роздільне збирання твердих побутових відходів;

4.2.8. Мати документи, що підтверджують утилізацію твердих побутових відходів;

4.2.9. При будівництві житлових будинків, перебудові чи переобладнані приміщень (будинків) та інших будівель благоустроювати земельні ділянки для будівництва та прилеглі до них території у відповідності з затвердженим проектом;

4.2.10. Щороку до 25 квітня виконувати ремонт, фарбування житлових будинків, господарських приміщень та інших будівель, огорож, згідно з паспортами, виданими органами архітектури;

4.2.11. Щонеділі, в четвер та п’ятницю, дотримуватись санітарних днів – наводити порядок на закріплених та прилеглих територіях;

4.2.12. Здійснювати постійний догляд та утримувати в належному стані земельні ділянки, збудовані на них приміщення, а також зелені насадження, тротуари, водовідвідні канави на прилеглих територіях від осі проїжджої частини дороги до межі земельної ділянки уздовж усього подвір’я, а саме:

- регулярно чистити та білити бордюри;

- не допускати висоти трав’яного покрову більш ніж 10 см;

- знищувати з корінням карантинні бур’яни;

- збирати та ліквідовувати опале листя, сухі гілки дерев;

- збирати та ліквідовувати сміття будь-якого походження;

- весною та влітку білити дерева на висоту 80 см;

- видаляти поросль біля дерев;

- заглиблювати та прочищати двічі на рік (весною та восени) водовідвідні канави;

- взимку чистити тротуари та стежки від снігу, посипати їх протиожеледними матеріалами;

- обрізати дерева та чагарники;

4.2.13. При санітарній рубці дерев, які ростуть біля присадибних ділянок, надавати допомогу КП «Сватове-благоустрій» на договірних засадах;

4.2.14. Установлювати на будинках або парканах номерні знаки, а на вуглових будинках або парканах аншлаги встановленого зразку з назвою вулиці, площі, кварталу;

4.2.15. При відсутності власника будинку ці вимоги повинні виконувати наймачі та інші особи, в чиєму користуванні знаходиться будинок;

4.2.16. Вказувати адресу власника на підсобних приміщеннях та гаражах, розташованих окремо та в гаражних кооперативах згідно встановленого зразку;

4.2.17. Відшкодовувати в установленому порядку збитки, завдані порушенням законодавства з питань благоустрою;

4.2.18. Брати участь у суботниках по благоустрою міста;

4.2.19. Дотримуватись Правил утримання домашніх тварин на території Сватівської міської ради;

4.2.20. Виконувати інші обов’язки у сфері благоустрою, передбачені Законом України „Про благоустрій населених пунктів”, законами України, цими Правилами, рішеннями центральних органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, іншими чинними нормативно-правовими актами.

4.2.8. Попереджувати не пізніше ніж за тиждень до початку робіт балансоутримувача, що обслуговує даний будинок про намір виконання ремонтних робіт, погодити з ним місце розміщення будівельних відходів та забезпечити їх видалення в спеціально відведені місця.

4.3. Громадянам забороняється:

4.3.1. На ділянках вулиць, прилеглих до будинків, зведення естакад та інших споруд, розробку землі під городи;

4.3.2. Руйнувати малі архітектурні форми, лавочки, світильники, ходити та їздити по газонах, викидати сміття та інші відходи на зупинках громадського транспорту, на вулицях, у дворах та під’їздах, з балконів, лоджій, вікон будинків, транспортних засобів;

4.3.3. Проводити самовільну вирубку дерев, рвати та викопувати квіти на квітниках, руйнувати вертикальне озеленення житлових будинків;

4.3.4. Руйнувати будівельні конструкції, сантехнічні прилади, мережі освітлення у місцях спільного користування;

4.3.5. Вішати об’яви та листівки на житлових та адміністративних будинках, стовпах, огорожах, парканах, деревах, автобусних зупинках та інших не встановлених для цього місцях;

4.3.6. Установлювати рекламні щити, бігборди, інші засоби зовнішньої реклами без дозволу виконкому міської ради;

4.3.7. Самовільно добудовувати окремі елементи будинків, міняти та демонтувати архітектурні деталі, виконувати перебудову балконів, лоджій, склити їх без узгодження з відділом архітектури та рішенням виконкому міської ради;

4.3.8. Демонтувати бордюри обабіч доріг без дозволу виконкому міської ради;

4.3.9. Складувати сміття, рідкі та тверді нечистоти у місцях, не визначених для цих цілей, утворювати несанкціоновані сміттєзвалища;

4.3.10. Палити листя, будівельне та інше сміття на подвір’ях, вулицях, в урнах та поблизу житлових масивів;

4.3.11. Утримувати домашніх тварин та птицю у дворах та підвалах багатоповерхових будинків, на балконах, лоджіях, на вулицях та площах, а також на територіях приватних садиб без дотримання санітарних норм, в частині нормування відстані від житлових будинків до приміщень для утримання тварин;

4.3.12. Утримувати собак у безприв’язному стані та заводити їх у приміщення магазинів, їдалень, на дитячі майданчики, пляжі, сквери та інші громадські місця без намордника;

4.3.13. Вигулювати домашніх тварин у парках, скверах, дитячих майданчиках, на територіях шкільних та дошкільних навчальних закладів;

4.3.14. Випасати худобу, птицю на вулицях, у парках, скверах, місцях спільного користування;

4.3.15. Закопувати трупи тварин на території населених пунктів;

4.3.16. В’їзд та стоянка всередині житлових кварталів вантажного автотранспорту, автобусів, за винятком спеціального;

4.3.17. Зберігати транспортні засоби та інші механізми після 24 години на територіях не призначених для цього. Організовувати біля присадибних ділянок стоянки та місця відстою автотранспорту, при цьому займати біля присадибної ділянки більше ніж одне місце;

4.3.18. Використовувати територію біля присадибних ділянок для ремонту та утримання (миття) автотранспорту.

4.3.19. Порушувати відпочинок та спокій громадян з 23 години до 7 години ранку голосним співом, криками, підвищеною гучністю телевізорів, магнітофонів, радіоприймачів, грою на музичних інструментах та інші розважальні заходи, роботою двигунів автомобілів та тракторів;

4.3.20. Розпивати спиртні напої у громадських місцях;

4.3.21. Складувати та зберігати будівельні та інші матеріали (в тому числі пісок, глину, цеглу, обрізане гілля, купи сухої трави та інші матеріали, що перешкоджають вільному використанню такого місця) на території вулиць, доріг, скверів, парків, майданів, площ, прибудинкових територіях;

4.3.22. торгувати промисловими та продовольчими товарами, а також ГСМ в місцях, не відведених для цих цілей;

4.3.23. Вивішувати білизну на балконах та лоджіях, які розташовані з боку вулиць та площ;

4.3.24. захаращувати балкони, лоджії, під’їзди, запасні виходи, пожежні люки, технічні підпілля, техповерхи.
V. Вимоги до утримання зелених насаджень на об’єктах благоустрою - територіях загального користування

5.1. Утримання зелених насаджень на об’єктах благоустрою - територіях загального користування здійснюється згідно з Правилами утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затвердженими наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10 квітня 2006 року № 105, зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 27 липня 2006 року за № 880/12754, та цими Типовими правилами.

5.1.1. На території об'єктів відповідно до містобудівної документації можуть бути розташовані будівлі та споруди торговельного, соціально-культурного, спортивного та іншого призначення. Власники цих будівель та споруд зобов'язані забезпечити належне утримання наданої їм земельної ділянки, а також на умовах договору, укладеного з балансоутримувачем, забезпечувати належне утримання закріпленої за ними прилеглої території або брати пайову участь в утриманні об'єкта.

5.1.2. На об'єктах державної чи комунальної власності межі закріпленої території та обсяги пайової участі визначаються цими Правилами Сватівською міською радою.

5.1.3. Відповідальними за збереження зелених насаджень і належний догляд за ними є: на об'єктах благоустрою державної чи комунальної власності - балансоутримувачі цих об'єктів;

на територіях установ, підприємств, організацій та прилеглих
територіях - установи, організації, підприємства;

на територіях земельних ділянок, які відведені під будівництво, - забудовники чи власники цих територій;

на безхазяйних територіях, пустирях - місцеві органи
самоврядування;

на приватних садибах і прилеглих ділянках - їх власники або користувачі.

5.2. Інвентаризація зелених насаджень здійснюється відповідно до Інструкції з інвентаризації зелених насаджень у населених пунктах України, затвердженої наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 24 грудня 2001 року № 226, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 25 лютого 2002 року за № 182/6470.

5.3. Замовники будівництва повинні огороджувати зелені насадження, щоб запобігти їх пошкодженню.

5.4. Видалення дерев, кущів, газонів і квітників здійснюється відповідно до Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2006 року № 1045.

5.4.1. Видалення зелених насаджень здійснюється у разі: будівництва об’єкта архітектури на підставі документів, визначених частиною першою статті  34 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”;

знесення аварійних, сухостійних і фаутних дерев, а також самосійних і порослевих дерев з діаметром кореневої шийки не більш як 5 сантиметрів;

ліквідації аварійної ситуації на інженерних мережах населеного пункту;

відновлення світлового режиму в житловому приміщенні, що затіняється деревами;

проведення ремонтних та експлуатаційних робіт в охоронній зоні повітряних ліній електропередачі, на трансформаторній підстанції і розподільному пункті системи енергопостачання, мережі водо-, теплопостачання та водовідведення, телекомунікаційній і кабельній електромережі;

досягнення деревом вікової межі;

провадження господарської діяльності на території розсадників з вирощування декоративних дерев та кущів;
ліквідації наслідків стихійного лиха, аварійної та надзвичайної ситуації.

5.4.2. Видалення зелених насаджень на території населеного пункту здійснюється: за рішенням виконавчого комітету Сватівської міської ради на підставі ордера (крім випадків, передбачених пунктами 7-10 цього Порядку);

на підставі одного з документів, визначених частиною першою статті 34 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”, до прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів.
Видалення зелених насаджень на підставі одного з документів, визначених частиною першою статті 34 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”, до прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів не потребує прийняття рішення компетентним органом.

5.4.3. Підставою для прийняття рішення виконкомом є заява про видалення зелених насаджень, подана юридичною чи фізичною особою (далі - заявник).

Комісія, створена виконавчим комітетом Сватівської міської ради у п’ятнадцятиденний строк визначає стан зелених насаджень, розташованих на земельній ділянці, і їх відновну вартість та складає акт обстеження тих насаджень, що підлягають видаленню (далі - акт), за формою, затвердженою Мінрегіоном.

Відновна вартість зелених насаджень визначається згідно з методикою, затвердженою Мінрегіоном.

У разі знесення аварійних, сухостійних і фаутних дерев комісія з’ясовує причину набуття деревами такого стану, про яку зазначається в складеному комісією акті.

Кожному члену комісії надається один примірник акта. Голова комісії готує в п’ятиденний строк проект рішення компетентного органу про видалення зелених насаджень, в якому зазначається інформація про кількість зелених насаджень, що підлягають видаленню і залишаються на земельній ділянці.

Виконком у місячний строк після надходження зазначеного проекту рішення про видалення зелених насаджень приймає відповідне рішення і видає наступного дня заявнику його копію для оплати відновної вартості зелених насаджень, що підлягають видаленню.

5.4.4. Ордер на видалення зелених насаджень компетентний орган видає не пізніше наступного робочого дня після подання заявником документа про сплату відновної вартості зелених насаджень, що підлягають видаленню.

Методику визначення відновної вартості зелених насаджень і зразок ордера затверджує Мінрегіон.

Відновна вартість зелених насаджень, що належать до комунальної власності, сплачується до відповідного місцевого бюджету.

5.4.5. Сплата відновної вартості зелених насаджень не проводиться у разі:

будівництва (нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту) житлових будинків, об’єктів інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури, благоустрою та інших об’єктів будівництва, що споруджуються за рахунок коштів державного чи місцевого бюджету;

знесення аварійних, сухостійних і фаутних дерев, а також самосійних і порослевих дерев з діаметром кореневої шийки не більш як 5 сантиметрів;

ліквідації аварійної ситуації на інженерних мережах населеного пункту;

відновлення світлового режиму в житловому приміщенні, що затіняється деревами;

проведення ремонтних та експлуатаційних робіт в охоронній зоні повітряних ліній електропередачі, на трансформаторній підстанції і розподільному пункті системи енергопостачання, мережі водо-, теплопостачання та водовідведення, телекомунікаційній і кабельній електромережі;

досягнення деревом вікової межі;

провадження господарської діяльності на території розсадників з вирощування декоративних дерев та кущів;

ліквідації наслідків стихійного лиха, аварійної та надзвичайної ситуації;

будівництва культових будівель та будівель, необхідних для їх обслуговування, що здійснюється релігійними організаціями, статути (положення) яких зареєстровано в установленому законом порядку (за умови погодження такого будівництва з Мінприроди та Держкомнацрелігій);

5.4.6. Видалення аварійних, сухостійних і фаутних дерев на об'єкті благоустрою здійснює балансоутримувач на підставі акта.

5.4.7. У процесі ліквідації наслідків стихійного лиха, аварійної та надзвичайної ситуації, а також у разі, коли стан зелених насаджень загрожує життю, здоров'ю громадян чи майну громадян та/або юридичних осіб, видалення зелених насаджень здійснюється негайно з подальшим оформленням акта.

5.4.8. Видалення зелених насаджень на території меморіального комплексу та кладовищі здійснюється за рішенням балансоутримувача без сплати їх відновної вартості.

5.4.9. Видалення зелених насаджень на земельній ділянці, яка перебуває у приватній власності, та на присадибній ділянці здійснюється за рішенням власника (користувача) земельної ділянки без сплати їх відновної вартості.

5.4.10. Відновна вартість зелених насаджень, розташованих на земельній ділянці, що відведена в установленому порядку фізичній або юридичній особі (крім відновної вартості зелених насаджень, посаджених (створених) цією особою), сплачується під час передачі такої ділянки у власність відповідної особи.

5.5. Забороняється самовільне знищення, пошкодження або видалення зелених насаджень.

Видалення зелених насаджень, збір квітів, грибів на територіях парків, рекреаційних зон, садів, скверів, майданчиків здійснюється відповідно до законодавства у сфері охорони та утримання зелених насаджень.

5.6. Для озеленення територій населених пунктів використовуються види рослин аборигенної флори та їх декоративні форми.

5.7. Забороняється використовувати в озелененні територій населених пунктів інвазивні (чужорідні) види рослин.

 

VІ. Вимоги до утримання будівель і споруд інженерного захисту територій

 

6.1. Утримання споруд інженерного захисту територій від небезпечних геологічних процесів здійснюється з дотриманням вимог:
Правил експлуатації споруд інженерного захисту територій населених пунктів від підтоплення, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 16 січня 2012 року № 23, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 03 лютого 2012 року за № 170/20483;
Суб’єкти господарювання, що експлуатують споруди інженерного захисту територій від підтоплення, повинні:

6.1.1. Володіти інформацією щодо короткострокових та довгострокових прогнозів погоди та максимальних рівнів і витрат паводків та весняних повеней.

6.1.2. Мати таку технічну документацію:

схему генерального плану території споруди інженерного захисту від підтоплення з нанесенням її планового розміщення, основними розмірами та відмітками;

показники стану ґрунтових вод та дані моніторингу небезпечного підняття рівня ґрунтових вод, отримані відповідно до Положення про систему моніторингу підтоплення міст і селищ міського типу України (небезпечне підняття рівня ґрунтових вод), затвердженого наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 08.12.2010 № 448, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 04.02.2011 за № 153/18891;

паспорти технічного стану споруд інженерного захисту територій, складені відповідно до вимог Правил обстежень, оцінки технічного стану та паспортизації виробничих будівель і споруд, затверджених наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України та Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 27.11.97 № 32/288, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 06.07.98 за № 423/2863;

інструкцію з експлуатації споруди інженерного захисту території від підтоплення, розроблену суб’єктом господарювання, що здійснює експлуатацію цієї споруди, в якій мають бути враховані специфіка її експлуатації, наявність засобів механізації, ресурсів для виконання робіт та вимоги цих Правил;

посадові інструкції обслуговуючого персоналу;

інструкції з попередження та ліквідації можливих аварій, розроблені суб’єктом господарювання, що здійснює експлуатацію цієї споруди.

6.1.3. Ремонт та утримання будівель і споруд інженерного захисту територій від підтоплення здійснюються у порядку, затвердженому наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 23.09.2003 № 154 «Про затвердження Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 12.02.2004 за № 189/8788, та відповідно до вимог цих Правил.

6.1.4. Аварійний ремонт споруд інженерного захисту територій повинен включати роботи з ліквідації і запобігання можливим аваріям і аварійним випадкам.
Такі роботи повинні розпочинатися негайно і проводитися безперервно максимальною кількістю робітників.

6.1.5. Для виконання ремонтних робіт аварійного характеру на спорудах інженерного захисту територій повинен бути аварійний запас матеріалів, інструменту, а також частин і деталей механічного та електротехнічного обладнання.
Витрачати аварійний запас на інші потреби не дозволяється (за винятком оновлення матеріалів по термінах споживання). Аварійний запас матеріалів, інструменту, частин і деталей обладнання повинен зберігатися в належному порядку і негайно поповнюватися у разі його витрат.

6.1.6. Скидання фекальних, промислових та інших стічних вод у підземні й відкриті дрени, приймальні камери насосних станцій і оглядові колодязі, а також здійснення гідросплавляння снігу системами водостоків заборонено.

6.2. Експлуатація дренажних систем включає:

утримання споруд у належному технічному стані;

контроль за роботою дренажних систем;

періодичні технічні огляди;

поточний та капітальний ремонт.

6.2.1. До складу робіт з утримання дренажних систем у належному технічному стані входять:

систематичне, не рідше одного разу на місяць, провітрювання оглядових колодязів;

утеплення на зимовий період дренажних та оглядових колодязів на дренажах;

зняття утеплення дренажних та оглядових колодязів на дренажах з настанням теплого періоду з середньодобовою температурою зовнішнього повітря вище плюс 10°С;

періодичні, не рідше одного разу на місяць, вимірювання рівня осаду у відстійниках дренажних колодязів та його видалення;

очищення від сміття, снігу, льоду лотків, кюветів, канав, водовідвідних канав і кришок колодязів;

скошування та виполювання рослинності у відкритих дренах.

6.2.2. Траси дренажів на поверхні землі повинні позначатися пікетажними стовпчиками або маркувальними знаками, установленими на стінах будинків і споруд.

6.2.3. Суб’єкти господарювання, що експлуатують спостережні (режимні) свердловини, прокачують їх не рідше одного разу на 3 місяці щоразу перед відбором проб води на хімічний аналіз.

6.2.4. Вимірювання рівня води у свердловинах повинно здійснюватись за допомогою відповідного контрольно-вимірювального обладнання.
Після кожного чергового вимірювання свердловину щільно закривають кришкою і замикають.

6.3. Експлуатація захисних дамб включає:

утримання захисних дамб у належному технічному стані;

постійні та періодичні технічні огляди;

поточний та капітальний ремонт усіх елементів дамб (земляного тіла споруди, укісних кріплень, водовипусків, придамбових дренажів, сходів, з'їздів).

6.3.1. До складу робіт з утримання захисних дамб у належному технічному стані входять:

усунення дрібних пошкоджень укосів захисних дамб, планування укосів з висіванням трави;

скошування трави та вирубування кущів на укосах, закладення вимоїн;

догляд за затворами, засувками, змащування рухомих частин, консервування на зимовий період і утеплення затворів з підйомними механізмами;

консервація засувок та їх розконсервування у весняний період;

очищення від завалів, осідань, плаваючих предметів, льоду і наносів та запобігання утворенню фільтрації уздовж труб на скидних оголовках водовипусків;

фарбування металевих елементів дамби.

6.3.2. На захисних дамбах повинні бути розміщені знаки, які відмічають попікетну довжину споруди, початок і кінець закруглень, а також місця розміщення в тілі споруди екранів, діафрагм, закритих дренажів і кабельних, водопровідних та інших комунікацій.

На захисних дамбах повинно бути встановлено освітлення.

6.3.3. У разі отримання попередження про очікуване небезпечне підвищення рівня води у водотоці або водоймі або про наближення шторму небезпечного напрямку та рідкої повторюваності затвори й засувки водовипусків повинні закриватись, щоб уникнути затоплення території.

Відкриватись водовипуски повинні після зниження рівня води.

6.4. Експлуатація системи поверхневого водовідведення включає:

утримання системи поверхневого водовідведення у належному технічному стані;

щомісячні технічні огляди;

поточний та капітальний ремонти.

6.4.1. Склад робіт з утримання системи поверхневого водовідведення:

очищення оголовків та дощоприймачів на початку весняного періоду, за необхідності відігрівання замерзлих з’єднувальних труб на ділянках від дощоприймачів до колекторів;

очищення канав від снігу перед початком весняного сніготанення, основних - на всю глибину, другорядних - не менше ніж на половину глибини. Очищення виконують вручну або канавокопачами;

прикриття решіток дощоприймачів з метою попередження їх промерзання і забивання снігом у зимовий період;

прочищення труб малого діаметру шляхом промивання або через шланг, який приєднаний безпосередньо до пожежного гідранта, або за допомогою поливально-мийних машин;

прочищення труб середнього діаметру гідродинамічним способом високонапірними струменями;

очищення від осаду за допомогою мулососів або вручну, перевезення осаду на об’єкти поводження з відходами;

очищення всіх видів канав і окремих лотків на відкритих водостоках;

прочищення перепускних труб та отворів після окремих дощових періодів;

закриття отворів перед настанням зимового періоду з метою охорони від снігових заметів і потрапляння сміття.

6.4.2. Забороняється експлуатація систем поверхневого водовідведення з пошкодженнями, які можуть завдати шкоди внаслідок їх використання (розбиті краї лотків, зруйновані решітки).

6.5. Експлуатація берегоукріплювальних споруд включає:
утримання споруд у належному технічному стані;
систематичні, не рідше одного разу на місяць, спостереження за елементами конструкції споруди;
поточний і капітальний ремонт.

6.5.1. Профіль берегоукріплювальних споруд (укісний або вертикальний) повинен підтримуватися в проектному положенні впродовж установленого для них експлуатаційного періоду.

6.5.2. Утримання берегоукріплювальних споруд включає регулярне, не рідше одного разу на місяць, очищення від викинутих плаваючих предметів та рослинності.

6.6.ДСТУ-Н Б В.2.5-61:2012 «Настанова з улаштування систем поверхневого водовідведення».

6.7. Утримання фонду захисних споруд цивільного захисту здійснюється відповідно до Порядку створення, утримання фонду захисних споруд цивільного захисту та ведення його обліку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 року № 138.

VІІ. Вимоги до санітарного очищення території

7.1. Збирання та вивезення побутових відходів у межах певної території здійснюються суб’єктом господарювання, який уповноважений на це Сватівською міською радою на конкурсних засадах відповідно до Порядку проведення конкурсу на надання послуг з вивезення побутових відходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2011 року № 1173.

7.2. Зберігання побутових відходів здійснюється згідно з вимогами Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 17 березня 2011 року № 145, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 квітня 2011 року за № 457/19195, та Методики роздільного збирання побутових відходів, затвердженої наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01 серпня 2011 року № 133, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2011 року за № 1157/19895.

7.2.1. Забороняється спалювати побутові відходи на об'єктах благоустрою та на об'єктах поводження з відходами, не призначених для цього.

7.2.2. На території садибної забудови населених пунктів, відстань від контейнерних майданчиків до меж присадибних ділянок зі сторони вулиць повинна складати не менш як 5 м.

Місця розміщення контейнерів для зберігання побутових відходів на присадибній ділянці та відстань від них до власного житлового будинку визначає власник цього будинку з додержанням правил добросусідства.

Спірні питання щодо місць розміщення контейнерів для зберігання побутових відходів на території присадибної ділянки розглядаються у порядку вирішення земельних спорів згідно з законодавством.

7.2.3. Роздільне збирання побутових відходів, включаючи небезпечні відходи у їх складі, здійснюється власниками відходів відповідно до законодавства про відходи та санітарного законодавства.

7.2.4. Рідкі відходи (фекалії, сеча, помиї), що утворюються у житлових та громадських будівлях і спорудах за відсутності централізованого водопостачання та водовідведення, допускається зберігати у вигрібних ямах (вигребах). У разі наявності дворових вбиралень вигрібна яма може бути спільною.

Вигріб повинен бути водонепроникним та мати щільно прилягаючу кришку. Об'єм вигребу розраховується виходячи з чисельності населення, що ним користується.

Вигреби необхідно очищати у міру їх заповнення. Перевезення рідких відходів з вигребів та розміщення їх на території приватних володінь, а також використання їх як добрива в сільському господарстві забороняється.

7.2.5. Вигреби повинні бути віддалені від меж земельних ділянок навчальних та лікувально-профілактичних закладів, стін житлових та громадських будівель і споруд, майданчиків для ігор дітей та відпочинку населення на відстань не менше 20 м.

Місце розміщення вигребу на присадибній ділянці та відстань від нього до власного житлового будинку визначає власник цього будинку з додержанням правил добросусідства.

Спірні питання щодо місць розміщення вигребів на території присадибної ділянки розглядаються у порядку вирішення земельних спорів згідно з законодавством.

В умовах нецентралізованого водопостачання вигреби на території присадибної ділянки повинні бути віддалені від індивідуальних колодязів і каптажів джерел на відстань не менше 20 м, при цьому відстань від вигребів до громадських колодязів і каптажів джерел повинна бути не менше 50 м. При цьому слід враховувати напрямок схилу ділянки.

7.2.6. Забороняється складування тари і запасів товарів біля кіосків, наметів, торгівельних павільйонів, магазинів та інших підприємств торгівлі, а також на прилеглій до них території.
Підприємства торгівлі зобов'язані здійснювати прибирання прилеглих територій у радіусі не менше 5 м та забезпечувати зберігання і перевезення побутових відходів відповідно до вимог Санітарних норм.

7.2.7. Механізоване миття, поливання і підмітання проїжджої частини вулиць і майданів з твердим покриттям у літній період слід проводити планово.

Під час миття дорожнього покриття накопичене в прилотковій частині дороги забруднення не повинно викидатись потоками води на смуги зелених насаджень або тротуар.

У період листопаду потрібно своєчасно прибирати опале листя. Зібране листя необхідно вивозити на спеціально відведені ділянки або на поля компостування. Спалювати листя на території житлової забудови, в скверах і парках забороняється.

7.2.8. У зимовий період року з метою запобігання утворенню ожеледиці та сприяння її ліквідації необхідно проводити обробку дорожніх покриттів технологічними матеріалами, дозволеними до використання Міністерством охорони здоров'я України.

7.2.9. Забороняється переміщення, перекидання і складування сколу льоду, забрудненого снігу тощо на ділянках зелених насаджень, водоймах, укритих льодом, пляжах та гідротехнічних спорудах.
Вивезення сколу льоду, забрудненого снігу тощо необхідно здійснювати на спеціально облаштовані ділянки на території споруд зливової каналізації з відведенням талої води на споруди механічної очистки відповідно до вимог санітарного законодавства.

7.2.10. Власники об'єктів дорожнього сервісу зобов'язані забезпечити прибирання прилеглої території відповідно до вимог Санітарних норм.

7.3. Роздільне збирання побутових відходів, включаючи небезпечні відходи у їх складі, здійснюється власниками таких відходів з дотриманням вимог:

7.3.1. Власники або наймачі, користувачі, у тому числі орендарі, джерел утворення побутових відходів, земельних ділянок укладають договори з юридичною особою, яка визначена виконавцем послуг на вивезення побутових відходів, здійснюють оплату таких послуг та забезпечують роздільне збирання твердих побутових відходів.

7.3.2. Роздільне збирання побутових відходів здійснюється їх власниками згідно з методикою роздільного збирання побутових відходів, яка затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства.

7.3.3. Роздільне збирання твердих побутових відходів здійснюється за компонентами, що входять до складу твердих побутових відходів, які відображаються у відсотках від їх загальної маси або об'єму та визначаються шляхом проведення вимірів у населеному пункті протягом чотирьох сезонів року, відповідно до Правил визначення норм надання послуг з вивезення побутових відходів, затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 30.07.2010 N 259.

7.3.4. Компоненти, що входять до складу твердих побутових відходів, визначають за такою класифікацією:

органічна складова побутових відходів, що легко загниває;

папір та картон;

полімери;

скло;

побутовий металобрухт;

текстиль;

дерево;

небезпечні відходи у складі побутових відходів;

кістки, шкіра, гума крім атошин.

7.4. Вивезення побутових відходів здійснюється відповідно до схеми санітарного очищення населених пунктів із забезпеченням роздільного збирання побутових відходів.

Під час надання послуг з вивезення побутових відходів великогабаритні та ремонтні відходи у складі побутових відходів вивозяться окремо від інших видів побутових відходів.

7.5. Небезпечні відходи у складі побутових відходів збираються окремо від інших видів побутових відходів, а також повинні відокремлюватися на етапі збирання чи сортування і передаватися споживачами та виконавцями послуг з вивезення побутових відходів спеціалізованим підприємствам, що одержали ліцензії на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами.

7.6. Житлові масиви і внутрішньодворові території, дороги загального користування та інші об'єкти благоустрою населених пунктів обладнуються контейнерними майданчиками, урнами для побутових відходів.

7.7. Послуги надаються з урахуванням розміру території, схеми санітарного очищення, затвердженої в установленому порядку, та інших умов, передбачених законодавством у сфері житлово-комунального господарства.

7.8. Надання послуг з вивезення відходів як вторинної сировини, що є у складі побутових відходів, здійснюється з урахуванням вимог статей 35 і 35-1 Закону України "Про відходи".

7.9. Обсяг надання послуг розраховується на підставі норм, затверджених органом місцевого самоврядування.

7.10. Норми надання послуг визначаються на підставі правил, встановлених центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства.

7.11. Зберігання вилучених та зібраних небезпечних відходів у складі побутових відходів здійснюється в спеціально організованих відповідно до схеми санітарного очищення населеного пункту місцях їх тимчасового зберігання до передачі їх спеціалізованим організаціям, що мають ліцензії на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами.

7.12. Механізоване посипання піщаною або змішаною сумішшю та оброблення іншими дозволеними для цієї мети матеріалами проїзної частини вулиць, тротуарів, площ, мостів, шляхопроводів, перехресть, підйомів і узвозів у зимовий період здійснюється за нормами та з періодичністю, визначеними Технічними правилами ремонту і утримання вулиць та доріг населених пунктів, затвердженими наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 14 лютого 2012 року № 54, зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 05 березня 2012 року за № 365/20678.

7.13. Власники, балансоутримувачі або особи, які утримують території населених пунктів, зобов’язані:

мати власний необхідний для прибирання снігу і льоду ручний інвентар (лопати металеві або дерев’яні, мітли, кригоруби), достатній запас матеріалу для посипання з метою своєчасного проведення протиожеледних заходів;

прибирати сніг негайно (від початку снігопаду) для запобігання утворенню накату;

негайно очищати дахи, карнизи та інші елементи будинків, споруд, будівель від снігу та бурульок із дотриманням застережних заходів щодо безпеки руху пішоходів, не допускаючи пошкодження покрівель будинків і споруд, зелених насаджень, електромереж, рекламних конструкцій тощо; огороджувати небезпечні місця на тротуарах, переходах; вивозити сніг та бурульки, що зняті з дахів, карнизів та інших елементів будинків, споруд, будівель протягом доби;

повністю розчищати снігові вали над зливостічними колодязями, розміщеними на вулицях і дорогах, з яких сніг не передбачається вивозити на снігозвалище;очищати від снігу, льоду та бруду оголовки зливостічних колодязів та дощоприймачів у разі сніготанення та на початку весняного періоду;

очищати від снігу, льоду, бруду оголовки колодязів для розташування пожежних гідрантів, розміщених на вулицях і дорогах.

 

VІІІ. Розміри меж прилеглої до підприємств, установ та організацій територій у числовому значенні

 

8.1. Межі утримання прилеглих територій підприємств, установ, організацій, фізичних осіб (громадян) встановлюються:

 

№ з/п

Прилегла територія

Суб’єкти господарювання та фізичні особаи, на яких покладається утримання прилеглої території

Межі утримання прилеглої території підприємства, установи, організації (не менше)

1

2

3

4

1

Двори, тротуари, покриття проїзної частини проїздів, прибудинкової території житлового фонду ЖК, ЖБК і ОСББ

Житловий кооператив, житлово-будівельний кооператив, об’єднання співвласників багатоквартирного будинку

20 м від межі відведеної земельної ділянки та до проїжджої частини вулиці

2

Двори, тротуари, майданчики, покриття проїжджої частини вулиці, інші території земельних ділянок, що надані у власність або користування юридичним або фізичним особам

Власники або користувачі земельних ділянок

20 м від межі земельної ділянки та до проїжджої частини вулиці

3

Території, прилеглі до об’єктів соціальної інфраструктури

Суб’єкти господарювання, що експлуатують вказані об’єкти

15 м від межі земельної ділянки до проїжджої частини вулиці

4

Території, прилеглі до автозаправних станцій

Суб’єкти господарювання, що експлуатують вказані об’єкти

50 м від межі земельної ділянки, що надана у власність або користування, та до проїжджої частини вулиці

5

Території, прилеглі до торговельних центрів, об’єктів побутового обслуговування, громадського харчування, авторемонтних майстерень, магазинів, ринків, тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності

Суб’єкти господарювання, що експлуатують вказані об’єкти

20 м від межі земельної ділянки, що надана у власність або користування, та до проїжджої частини вулиці

6

Території, прилеглі до колективних гаражів

Гаражно-будівельні кооперативи

20 м від межі земельної ділянки, що надана у власність або користування, та до проїжджої частини вулиці

7

Території, прилеглі до центрально-теплових, трансформаторних, газорозподільних, тяглових підстанцій

Підприємства, установи, організації, на балансі яких знаходяться вказані об’єкти

у радіусі 10 м від периметру споруд та до проїжджої частини вулиці

8

Автобусні зупинки та зупинки маршрутних транспортних засобів і стоянки (місця відстою) маршрутних таксі

Відповідні дорожньо-експлуатаційні підприємства або інші суб’єкти господарювання на договірних засадах

у радіусі 20 м від периметру споруд та до проїжджої частини вулиці

       

9

Майданчики для паркування

Суб’єкти господарювання, які утримують майданчики для паркування

20 м від периметру споруд та до проїжджої частини вулиці

10

Мости, шляхопроводи, інші штучні споруди, території під шляхопроводами

Балансоутримувачі штучних споруд

10 м від периметру споруд

11

Контейнерні майданчики

Балансоутримувачі територій, на яких розміщено контейнерні майданчики

5 м від периметру споруди

12

Території, відведені під проектування та забудову

Фізичні особи, яким відповідно до законодавства відведені земельні ділянки, незалежно від того, ведуться на них роботи чи не ведуться

20 м від межі земельної ділянки, яка відведена під проектування та забудову, та до проїжджої частини вулиці

 

8.2. Межі та режим використання закріпленої за підприємствами, установами, організаціями території визначають відповідні органи державної влади та органи місцевого самоврядування залежно від підпорядкування об’єкта благоустрою або власник, якщо територія перебуває у приватній власності.

ІХ. Порядок розміщення малих архітектурних форм

9.1. Проектування малих архітектурних форм здійснюється з дотриманням Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 березня 1994 року № 198, та ДБН Б.2.2-5:2011 «Планування та забудова міст, селищ і функціональних територій. Благоустрій територій».

9.2. Кількість розміщуваних малих архітектурних форм визначається залежно від функціонального призначення території і кількості відвідувачів на цій території, виходячи з таких принципів: екологічність, безпека (відсутність гострих кутів), зручність у користуванні, легкість очищення, привабливий зовнішній вигляд.Розміщення малих архітектурних форм не повинно ускладнювати або унеможливлювати доступ до пожежних гідрантів, підступи до зовнішніх стаціонарних пожежних драбин, обладнання та засобів пожежогасіння.

9.3. З метою забезпечення максимально доступного користування територіями загального користування особами з вадами зору малі архітектурні форми треба підбирати яскравих (контрастних) тонів або фарбувати яскравими (контрастними) кольорами.
Для оформлення мобільного і вертикального озеленення застосовують такі види конструкцій: трельяжі, шпалери, перголи, альтанки, квіткарки, вазони, навіси, амфори.

9.4. Садові, паркові лави необхідно розставляти згідно з планами парків, скверів, зелених зон, утримувати їх у справному стані, фарбувати не рідше двох разів на рік. Садові, паркові лави встановлюються та утримуються підприємствами, що утримують відповідні об’єкти благоустрою. Утримання садових, паркових лав включає їх миття, очищення від пилу і снігу, поточний ремонт.

9.5. Розміщення тимчасових споруд (далі - ТС) торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності здійснюється відповідно до Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21 жовтня 2011 року № 244, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 22 листопада 2011 року за № 1330/20068, та Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30 грудня 2014 року № 1417, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 березня 2015 року за № 252/26697.

9.6. Кожна стаціонарна ТС має бути забезпечена зовнішнім освітленням та прилеглим покриттям удосконаленого зразка відповідно до вимог законодавства.

9.7. При розміщенні ТС мають бути враховані вимоги щодо пішохідної та транспортної доступності (розвантаження товарів). У разі розміщення ТС на відстані більше 2 метрів від тротуару до неї з тротуару будується пішохідна доріжка завширшки не менш як 1,5 метра.

9.8. Біля кожної ТС встановлюється однотипна урна для сміття, обов’язки з обслуговування якої покладаються на її власника. Стаціонарні ТС за бажанням власника можуть обладнуватись декоративними елементами, вазонами для квітів тощо.

9.9. Не допускається користування ТС, а також пересувними елементами вуличної торгівлі, якщо їх власники не дотримуються вимог нормативно-правових актів та нормативно-технічних документів щодо благоустрою прилеглої території та забезпечення належного утримання та використання інженерного обладнання.

9.10. Розміщення інформаційних наметів ( палаток, столів та ін. ) для здійснення агітаційних, інформаційних, роз’яснювальних заходів на території міста (окрім підприємницької діяльності ) здійснюється у відповідності до цих Правил та у визначених Порядку проведення ремонту та утримання об’єктів благоустрою населених пунктів.

9.10.1. Для розміщення інформаційного намету (палатки та ін.) ініціатор заходу не пізніше ніж за п`ять днів подає до виконавчого комітету Сватівськоїї міської ради заяву-повідомлення, у якій зазначається:
* інформація про ініціатора розміщення інформаційного намету (назва політичної партії, блоку, громадської організації, інформація про керівника, способи зв`язку з ним );

* дата та період, на який встановлюються інформаційні намети;

* місце розміщення інформаційного намету, дані про осіб, які уповноважені здійснювати роботу в наметі;

* дані про відповідального за діяльність інформаційного намету (ПІБ, способи зв`язку з ним засоби зв`язку).  

9.10.2. З метою забезпечення благоустрою території місць розміщення інформаційних наметів та прилеглої території власник інформаційного намету зобов’язаний підтримувати в належному санітарному стані місце розміщення інформаційного намету, для чого встановити урну для сміття та прибрати прилеглу територію в радіусі 2 метрів.

9.10.3. Інформаційні намети встановлюються таким чином, щоб вони не перешкоджали руху пішоходів та проїзду транспортних засобів, не заважали встановленню інших наметів (якщо такі присутні), не пошкодили тротуарну плитку, асфальтове покриття чи інші елементи благоустрою.

9.10.4. За порушення цього Порядку ініціатор (власник) встановлення намету притягується до адміністративної відповідальності за порушення правил благоустрою у порядку, передбаченому статтею 152 Кодексу України про адміністративні порушення.

Х. Вимоги до здійснення благоустрою та утримання прибудинкової території

10.1. Утримання прибудинкової території здійснюється з дотриманням вимог Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій, затверджених наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 17 травня 2005 року № 76, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 25 серпня 2005 року за № 927/11207, та ДБН 360-92** «Містобудування. Планування та забудова міських і сільських поселень».

Для визначення прибудинкових територій багатоквартирних будинків застосовується Національний стандарт України ДСТУ-Н Б Б.2.2-9:2013 «Настанова щодо розподілу територій мікрорайонів (кварталів) для визначення прибудинкових територій багатоквартирної забудови», затверджений наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 26 лютого 2014 року № 56.

10.2. Благоустрій присадибної ділянки та прилеглої до присадибної ділянки території здійснюється власником або користувачем цієї ділянки. Власник або користувач присадибної ділянки може на умовах договору, укладеного з органом місцевого самоврядування, забезпечувати належне утримання території загального користування, прилеглої до його присадибної ділянки.

10.3. Організація благоустрою присадибної ділянки, на якій розміщені житлові будинки, господарські будівлі та споруди, що в порядку, визначеному законодавством, взяті на облік як безхазяйне майно або передані в комунальну власність як безхазяйне майно, здійснюється органом місцевого самоврядування.

10.4. Забороняється складати опале листя на прибудинкових територіях, а також поряд з контейнерними майданчиками.
10.5. Забороняється викидати трупи собак, котів та інших тварин або захоронювати їх у не відведених для цього місцях (контейнерах для сміття, газонах тощо).

10.6. Дороги, проїзди та проходи до будівель, споруд, пожежних вододжерел, підступи до зовнішніх стаціонарних пожежних драбин, обладнання та засобів пожежогасіння мають бути у вільному доступі, утримуватися справними, взимку очищатися від снігу. Забороняється довільно зменшувати нормативну ширину доріг та проїздів.

ХІ. Порядок здійснення самоврядного контролю у сфері благоустрою населених пунктів. Відповідальність за порушення в сфері благоустрою, в тому числі, вимог цих Правил.

11.1. Контроль у сфері благоустрою населеного пункту спрямований на забезпечення дотримання всіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, а також громадянами, у тому числі іноземцями та особами без громадянства, вимог Закону України «Про благоустрій населених пунктів», інших нормативно-правових актів, у тому числі цих Правил.

11.2. Самоврядний контроль за станом благоустрою міста здійснюється відповідно до статті 40 Закону України «Про благоустрій населених пунктів».

11.3. Для здійснення контролю за станом благоустрою населених пунктів, виконанням вимог цих правил благоустрою населеного пункту, в тому числі організації озеленення, охорони зелених насаджень і водойм, створення місць відпочинку громадян, утримання в належному стані закріплених за підприємствами, установами, організаціями територій, Сватівська міська рада, відповідно до статті 40 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» може утворювати інспекції з благоустрою населених пунктів. При цьому, відповідно положень п. 2 ч. 1 ст. 255 КУпАП, виконавчий комітет міської ради може визначати уповноважених посадових осіб на складання протоколів про адміністративні правопорушення в сфері благоустрою населених пунктів на території, що входить до міської ради, в тому числі, за порушення вимог цих Правил. Справи про адміністративні правопорушення розглядаються адміністративною комісією при виконкомі, відповідно до приписів статтей 218 - 219 КУпАП. Інші справи розглядаються іншими уповноваженими приписами КУпАП органами.

11.4. Громадський контроль у сфері благоустрою населеного пункту здійснюється відповідно до статті 41 Закону України «Про благоустрій населених пунктів».

11.5. У випадку, якщо цими Правилами не врегульовано питання здійснення благоустрою щодо будь-яких інших стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів, такі питання регулюються у відповідності до встановлених та діючих державних стандартів, норм і правил.