ДО УВАГИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ!

 

ДЕРЖАВНА  РЕГУЛЯТОРНА  СЛУЖБА  УКРАЇНИ

НА  ЗАХИСТІ  ПРАВ  ТА  ЗАКОННИХ  ІНТЕРЕСІВ

СУБ’ЄКТІВ  ГОСПОДАРЮВАННЯ

 

Закликаємо суб’єктів господарювання та їх представників не гаяти часу на пошуки сумнівних шляхів залагодження проблемних питань з посадовими особами контролюючих органів, а звертатись безпосередньо до Державної регуляторної служби України (01011, м. Київ, вул. Арсенальна, буд. 9/11, тел. 239-76-40, E-mail: inform@drs.gov.ua).

До основних напрямків діяльності Державної регуляторної служби України (далі – ДРС) належить захист прав та законних інтересів суб’єктів господарювання. При цьому варто зазначити, що відповідно до своїх повноважень, ДРС:

  • здійснює нагляд за дотриманням органами державної влади, державними колегіальними органами законодавства у сфері ліцензування;
  • здійснює в межах своєї компетенції контроль за додержанням дозвільними органами (їх посадовими особами) вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру та встановленого порядку їх видачі;
  • здійснює в установленому Кабінетом Міністрів України порядку перевірки додержання органами державного нагляду (контролю) вимог Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» в частині здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності.

Отже, посилюючи вищезазначені складові в діяльності ДРС, нагальною необхідністю є напрацювання, так званого, «зворотного зв’язку» безпосередньо від суб’єктів господарювання.

Для належного дослідження та перевірки проблемних питань фахівцями ДРС суб’єкту господарювання необхідно звернутись, у зручний для себе спосіб, із заявою щодо можливо неправомірних дій посадових осіб контролюючих органів. При цьому бажано, щоб заявник детально виклав перебіг подій та суть порушених ним питань, долучивши до звернення достатній, як на його думку, обсяг підтверджуючих документальних матеріалів.

Зрозуміло, що корупційні прояви, некомпетентність посадовців різного рівня від контролюючих органів, а іноді й чинення ними умисного тиску на господарську діяльність підприємців, не є відкритими та прозорими процесами.

За таких умов переконані, що лише спільними зусиллями, отриманням своєчасної та максимально повної інформації від підприємців можливо суттєво та ефективно сприяти дерегуляції господарської діяльності. Наявність та налагодження такої комунікації набувають особливого значення для впорядкування діяльності малого та середнього бізнесу.

Шановні друзі, будемо разом стояти на варті законності та правопорядку в питаннях дерегуляції господарської діяльності.